عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > چگونه منشا سلب توفیق‌ها را پیدا کنیم؟

چگونه منشا سلب توفیق‌ها را پیدا کنیم؟

ما انسانها گاه دُچار سلب توفيق مي‌شويم. چگونه منشأ اين سلب توفيقها را پيدا كنيم؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر اول - صفحه ۱۴۸ و ۱۴۹


بعضي مسائل براي ما مخفي است؛ براي مثال شب قدر در چند شب پنهان است و انسان بايد در همه اين شبها بيدار بماند تا شب قدر واقعي را دريابد يا طاعت مقبول در ميان طاعتها مخفي است و مشخص نيست كه خداي سبحان كدام اطاعت را قبول مي‌كند، پس انسان نبايد هيچ اطاعتي را ترك كند.

عِقاب هم در ميان گناهان مخفي است و معلوم نيست كه انسان براي كدام گناه عقاب مي‌شود. در بسياري موارد هم خداوند گناهان را مي‌بخشايد.

در سوره مائده مي‌خوانيم: (وَ يَعْفُوا عَنْ كَثير).[۱]

دعاي «يا مَنْ يَقبلُ اليَسيرَ وَ يَعفُو عَنِ الكَثيرِ اقْبَلْ مِنّي الْيَسيرَ وَ اعْفُ عَنّي الكَثيرَ إنّكَ أنتَ العَفُوُّ الغَفُورُ» [۲]، نيز از همين آيه گرفته شده است.

از اين رو، گناهان نابخشودني پنهان است و مشخص نيست كه خدا كدام گناه را نمي‌بخشد، پس انسان بايد از همه گناهان دوري كند.

ولي خدا نيز در ميان اوليا مستور است و معلوم نيست كه چه كسي در شمار اولياي خدا جاي دارد، پس حقّ نداريم كسي را تحقير كنيم.

پانویس

۱. سوره مائده، آيه ۱۵.

۲. وسائل الشيعه، ج ۲، ص ۴۶۲.