عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > چگونه بر افکار شیطانی خود پیروز شویم؟

چگونه بر افکار شیطانی خود پیروز شویم؟

چگونه بر افكار شيطاني خود پيروز شويم؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر اول - صفحه ۱۲۴


در روايات ما آمده است: براي انجام هر كار «بسم اللّه الرحمن الرحيم» بگوييد [۱] ؛ يعني كاري كه قصد انجام آن را داريد، بايد به گونه‌اي باشد كه در مدخل ورودي آن بتوان گفت: «خدايا به نام تو».

به اين ترتيب، ما هيچ كاري را بدون مطالعه، تفكر و عاقبت سنجي انجام نمي‌دهيم؛ و علاوه بر اين، كارهايي را انجام مي‌دهيم كه بتوانيم در ابتداي آن بگوييم: «خدايا با نام تو آغاز مي‌كنم». چنين كاري يا واجب است يا مستحب. حرام و مكروه را نمي‌توان با نام خدا انجام داد. با اين تمهيد شيطان همواره در اسارت ماست.

پانویس

۱. وسائل الشيعه، ج ۷، ص ۱۷۰.