عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

چرا پیامبر باید مطلقا معصوم باشد؟

دليل عقلى بر عصمت انبيا با اين‌كه از مسلمات بلكه ضرورى مذهب شيعه دانسته‌اند، لكن ادله مذكوره، شامل «يك غيبت با عيال» مثلًا نمى‌شود و بر فرض بشود، عدالت كافى است و بر فرض ادله تمام باشد نسبت به خصوص جنبه رسالت بيان احكام است كه مصون از سهو و نسيان باشد و نسبت به معاصى ديگر تمام نيست و اساساً داعى بر اصرار اثبات اين موضوع چيست؟ كه اگر يك نفر عادل مصون از خطا و نسيان پيغمبر باشد تالى فاسدش چيست؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۱۷۹

طبق دليل عقلى كه نبوت عامه را اثبات مى‌كند، هدايت بشر از راه وحى آسمانى جزء آفرينش و تكوين است و در تكوين خطا و تخلّف معقول نيست و در نتيجه مضامين وحى به نحوى كه از مصدر وحى صادر مى‌شود بعينه به مردم برسد؛ يعنى نبى در تلقى وحى و ضبط و حفظ آن و در رسانيدن آن به مردم هيچ‌گونه خطا و خيانتى نداشته باشد، قول او مصون باشد و فعل او نيز نظر به اين‌كه فعل از مصاديق تبليغ است، بايد از هرگونه تخلّف و معصيت مصون باشد، يعنى قولًا و فعلًا قبل از نبوت و بعد از نبوت، از معصيت اعم از كبيره و صغيره منزّه باشد، زيرا همه اين مراحل به بيان احكام مربوط است و در خارج از احكام معصيتى نيست.

اين بحث اطراف زياد دارد و ممكن است براى مزيد توضيح به جلد سوم‌ الميزان‌ يا كتاب‌ شيعه در اسلام‌ يا رساله وحى و شعور مرموز مراجعه بفرماييد.