عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > منظور از یاد خدا بودن که در آیات قرآن به آن امر شده، چیست؟

منظور از یاد خدا بودن که در آیات قرآن به آن امر شده، چیست؟

منظور از ياد خدا بودن كه در آيات قرآن به آن امر شده، چيست؟

آيا ياد خداوند، ياد اولياى حق و ياد نعمت‌هاى حق است يا خير؟

غرض از «ذكراللَّه» را بيان فرماييد؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۲۰۸

معناى ياد كردن واضح است و مراد از ياد كردن خدا ابتدا يادكردن اوست در هر فعل و تركى از اعمال و آوردن فعل يا ترك آن، آن‌طورى كه خدا مى‌خواهد و بالاتر از آن ديدن خود است در برابر خدا دائماً و بالاتر از آن ديدن خداست در برابر خود، به نحوى كه مناسب با ساحت مقدس اوست ....