عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > مقام طمانینه چیست؟

مقام طمانینه چیست؟

مقام طمأنينه چيست؟

آيا طمأنينه با ايمان فرق دارد؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر اول - صفحه ۱۲۸


ايمان داراي درجاتي است كه ممكن است برخي از آنها با تزلزل همراه باشد. مقام والاي ايمان، همان طمأنينه است كه راه رسيدن به اين درجه والا، گناه نكردن است. اگر ما خود را با گناه مسموم نكنيم، مشكلي به وجود نمي‌آيد و اگر آسيبي به ما رسيد، امتحاني بيش نيست.

گندم تا زماني كه در انبار است، ارزان قيمت است؛ ولي وقتي تحت فشار سنگ آسياب آرد شد، قيمت آن افزايش مي‌يابد و هنگامي كه در تنور به نان تبديل شد، قيمت آن از پيش گران‌تر مي‌شود. اين فشارها موجب كمال گندم است.

در قرآن كريم آمده است: (وَ لنبلونّكم بشي‌ءٍ من الخوفِ و الجوعِ و نقصٍ من الأموالِ و الانْفُسِ و الثمراتِ وَ بشّرِ الصّابرينَ). [۱]

پانویس

۱. سوره بقره، آيه ۱۵۵.