عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > معنای «و ارفع درجته» که در تشهد گفته می‌شود چیست؟

معنای «و ارفع درجته» که در تشهد گفته می‌شود چیست؟

طبق تعريف فلاسفه، انسان كامل كسى است كه كل ما يمكن له بالامكان العام براى او فعلى شده باشد و بالاجماع محمد صلى الله عليه و آله يا مصداق منحصر و يا از افراد انسان كامل است در اين صورت دعاى وارد در تشهد (ارفع درجته) يا اين‌كه به اعلا درجه رسيده است، وجهش چيست؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۱۸۰

دعاى مزبور و هم‌چنين صلوات سؤال عطيه است كه از جانب خدا حتمى است و در حقيقت اظهار رضاى تعلق قلب است به عنايتى كه خدا در حق رسول و حبيب خود فرمود است.