عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

معنای «و ارفع درجته» که در تشهد گفته می‌شود چیست؟

طبق تعريف فلاسفه، انسان كامل كسى است كه كل ما يمكن له بالامكان العام براى او فعلى شده باشد و بالاجماع محمد صلى الله عليه و آله يا مصداق منحصر و يا از افراد انسان كامل است در اين صورت دعاى وارد در تشهد (ارفع درجته) يا اين‌كه به اعلا درجه رسيده است، وجهش چيست؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۱۸۰

دعاى مزبور و هم‌چنين صلوات سؤال عطيه است كه از جانب خدا حتمى است و در حقيقت اظهار رضاى تعلق قلب است به عنايتى كه خدا در حق رسول و حبيب خود فرمود است.