عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > معنای «شناخت نفس» چیست؟

معنای «شناخت نفس» چیست؟

آيا مراد از معرفةالنفس اين است كه انسان نفس «روح» خويش را «مجرد» از ماده و صورت بالشهود و العيان مشاهده نمايد و يا اين‌كه مراد از اين مى‌باشد؟

در هر صورت مستدعى است غرض از «شناخت نفس» را كه در آيات و اخبار به آن امر شده است بيان فرماييد؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۲۰۷

مراد از معرفةالنفس همان معناى اول است، يعنى شناخت شهودى نسبت به نفس مجرد از ماده و اين‌كه نوشته «نفس مجرد از ماده و صورت» اشتباه است، زيرا نفس انسان، خود صورت اوست و غرض از معرفت نفس همان «رب» است كه در روايات وارد است.