عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > مراد از اینکه گفته اید: « فیلسوف یعنی صاحب مبنا در فلسفه» چیست؟

مراد از اینکه گفته اید: « فیلسوف یعنی صاحب مبنا در فلسفه» چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم!

سؤال: گفته‌اید فیلسوف یعنی صاحب مبنا در فلسفه. آیا مثلاً اساتید فلسفه ما در زمان فعلی صاحب مبنائی غیر مبنای صدرالمتألهین هستندفیلسوف حساب شوند؟ مراد از مبنا چیست؟

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

مبنا غیر از مکتب است. تقریباً پس از ملاصدرا کسی صاحب مکتب نیست چنانکه در علم اصول پس از شیخ انصاری به اعتقاد بسیاری از بزرگان کسی صاحب مکتب نیست ولی صاحب مبنا زیاد داریم. صاحب مکتب یعنی کسی که دارای یک دستگاه فکری جدید باشد و تحولات زیربنائی ایجاد نماید ولی صاحب مبنا به کسی می‌گویند که در مسائل خرد و متفرقه می‌تواند بیاندیشد و اجتهاد نموده و آراء مخالف را به شکل تخصصی نقد نماید. بسیاری از اساتید معاصر صاحب مبنا بوده و نوآوری‌ها و ابتکارات زیادی دارند و می‌توان آنها را فیلسوف نامید گرچه تحول زیربنائی در فلسفه ایجاد نکرده باشند