عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > علل و راهکارهای برون‌رفت از وازدگی نفس چیست؟

علل و راهکارهای برون‌رفت از وازدگی نفس چیست؟

بنده در بحث وازدگی نفس به خاطر نیاز به آن پیگیری‌هایی انجام داده‌ام و لذا در مورد وازدگی نفس خصوصاً علل و راهکارهای برون‌رفت از آن از جنابعالی راهنمایی می‌خواهم.

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

بنده در این زمینه اطلاع دقیقی ندارم.

تنها چیزی که شنیده‌ام آنست که وازدگی‌های ناشی از فشار زیاد بر نفس با آسان گرفتن بر خود و به تعبیری بی خیال شدن نسبت به آن درمان می شود.

می گویند باید مدتی به طور کل نسبت به آنچه از آن خسته شده بی خیال شود و از اینکه مانند سابق عبادت نمی کند نیز ناراحت نباشد و بدان فکر نکند چون رضای خداوند متعال در ترک آنست. اگر مدتی به همین منوال بگذراند و به ترویحات مباح برای رفع خستگی مشغول شود کم کم آثار آن اعمال سابقه از او برطرف می شود.

بعد از آن هم میگویند باید رفق و مدارا را رعایت کند و هیچ عملی را بر خود بدون میل تحمیل نکند و همیشه عمل را با عشق انجام دهد و آنچه را هم عشق دارد به شرط آنکه می تواند مداومت داشته باشد انجام دهد که قلیلٌ مع الدوامِ خیرٌ من کثیرٍ بلادوامٍ.