عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > عرفان در قرآن چه جایگاهی دارد؟

عرفان در قرآن چه جایگاهی دارد؟

عرفان در قرآن چه جايگاهي دارد؟

ناشناس
پاسخ:۱

نسيم انديشه دفتر اول - صفحه ۱۱۱


عرفان علمي حصولي نيست، تا از راه تحصيل به دست آيد، بلكه بيشتر از راه تهذيب و تزكيه نفس حاصل مي‌شود. در قرآن كريم آمده است:

(يُعَلّمُهُمُ الكِتابَ والْحِكْمَةَ ويُزكّيهِمْ). [۱] بخش نخست آيه (يعلّمهم الكتاب و الحكمة)، به فقه، اصول، حكمت و... مربوط است و بخش دوم آن، يعني (يزكّيهم)، به عرفان اختصاص دارد.

بحثهاي قرآني نشان مي‌دهد كه اگر كسي جان خود را شفاف كند و از دغل، شبهه و خيانت دوري جويد، اسرار عالم را مي‌يابد. گاه انسان آيينه جانش را به طرف مار، گرگ و عقرب نگاه مي‌دارد و در آن جز گرگ و عقرب چيزي نمي‌يابد.

خداي سبحان فرمود:

(كلاّ لَوْ تَعْلَمون عِلْمَ اليقينِ لترونّ الجحيم) [۲] اگر اهل علم اليقين باشيد و صفاي ضمير داشته باشيد، اكنون هم جهنم را مي‌بينيد، زيرا پس از مرگ، كافر هم مي‌تواند جهنم را ببيند: (رَبّنا اَبْصَرنا وَ سَمعْنا).[۳]

پانویس

۱. سوره بقره، آيه ۱۲۹.

۲. سوره تكاثر، آيات ۵ ـ ۶.

۳. سوره سجده، آيه ۱۲.