عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > صراط مستقیم که حرکت در آن، مصونیت از راه‌های انحرافی را در پی دارد چیست؟

صراط مستقیم که حرکت در آن، مصونیت از راه‌های انحرافی را در پی دارد چیست؟

صراط مستقيم كه حركت در آن، مصونيت از راه‌هاي انحرافي را در پي دارد چيست؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر اول - صفحه ۱۵۵ و ۱۵۶


صراط مستقيم همان دين خداست. كسي كه اهل مراقبت است، به خوبي از مستقيم بودن صراطي كه مي‌پيمايد، آگاهي دارد. اگر مقداري از اين راه را با اخلاص طي كنيد، بقيه آن با عنايت خدا پيموده مي‌شود.

شيطان نيز در صراط مستقيم كمين كرده است، در غير اين صورت كژ راهه تحت اختيار خود او اداره مي‌شود؛ يعني كساني كه بر اثر شيطنت شيطان اغوا شده‌اند، در كژ راهه هستند. شيطان خود به اين امر اذعان كرده كه من در صراط مستقيم به كمين نشسته‌ام:

(لاَقعُدنّ لهُمْ صِراطك المُستقيم) [۱] ؛

ولي خداوند وعده داده است كه اگر شما كمي جلوي شيطنت شيطان را بگيريد، نصرت الهي شامل حال شما خواهد شد:

(وَمَن يُؤمِن باللّهِ يَهدِ قَلْبَهُ) [۲] يا (وَ إنْ تُطيعُوه تَهْتدوا)[۳]؛

يعني كسي كه در مراحل ابتدايي ايمان بياورد و از خدا و رسولش اطاعت نمايد، صراط مستقيم را به آساني طي مي‌كند.

(فأمّا مَنْ أعطي و اتّقَي وَ صَدّق بِالحُسْني فَسَنُيسّرهُ لليُسري) [۴]؛

اگر كسي با تقوا بود و در راه خدا انفاق كرد، ما انجام كارهاي خير را براي او آسان مي‌كنيم. بنابراين، براي پيمودن صراط مستقيم، بايد كمي خالصانه حركت كرد تا بقيه آن به آساني طي شود.

پانویس

۱. سوره اعراف، آيه ۱۶.

۲. سوره تغابن، آيه ۱۱.

۳. سوره نور، آيه ۵۴.

۴. سوره ليل، آيات ۵ ـ ۷.