عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

شیطان که خود از آتش است، چگونه در جهنم خواهد سوخت؟

شيطان كه خود از آتش است، چگونه در جهنم خواهد سوخت؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۶۰


اصل خلقت شيطان از آتش است؛ اما عناصر ديگري هم در وجود او دخالت دارد؛ مانند انسان كه اصل خلقت او از خاك است، ولي عناصر ديگري در وجودش به چشم مي‌خورد. خاك نخست به صورت پوست و گوشت درآمده و سپس نيروي حساس و درك كننده به او اضافه شده كه درد را احساس مي‌كند. وقتي سنگي به كلوخي برخورد مي‌كند، نرم مي‌شود؛ ولي چون درك ندارد، دردي احساس نمي‌كند. در صورتي كه آن هم خاك است.

شيطان نيز از آتش و نيروي ادراك كننده خلق شده است. با اين نيرو اگر مؤثري در وجود شيطان اثر بگذارد، آن را درك و احساس مي‌كند، بنابراين، خلقت شيطان از آتش است؛ ولي روح و قدرت درك موجب مي‌شود كه آتش جهنم او را بسوزاند.