عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > سن شیخ مجتبی قزوینی در زمان ورود میرزا مهدی اصفهانی به مشهد

سن شیخ مجتبی قزوینی در زمان ورود میرزا مهدی اصفهانی به مشهد

شما در مصاحبه با مجله مهرنامه فرموده‌اید:

آشیخ مجتبی قزوینی زمان ورود میرزا مهدی اصفهانی به مشهد ۱۷ ساله بوده است، ولی آشیخ زمان درس معارف میرزا ۳۳-۳۴ ساله بوده، این اشتباه را چطور توجیه می‌کنید؟

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

با عرض سلام، میرزا در ۱۳۴۰ وارد مشهد شدند و مرحوم قزوینی متولد ۱۳۱۸ می‌باشند و در ۱۳۴۱ به مشهد آمده‌اند (طبق گزارش زندگینامه ایشان به نام متأله قرآنی) پس در سال ورود به مشهد ۲۳ ساله بوده‌اند و در مهرنامه شماره ۲۲ ص ۲۱۷ هم حقیر ۲۳ سال عرض کرده‌ام و معلوم نیست شما از کجا ۱۷ سال را آورده‌اید.

اما سن مرحوم قزوینی در زمان درس معارف بیشتر از ۲۳ سال بوده است ولی این مسأله مهم نیست مهم آنست که آیا میرزای اصفهانی عده‌ای نوجوان و جوان را مخالف با فلسفه تربیت کرد و آنها بعداً در درس معارف وی شرکت جستند یا آنکه آنطور که آقای حکیمی می‌گوید وی عده‌ای از علما را به درس خود جذب نمود که مسلماً‌ مطلب آقای حکیمی خلاف واقع است و ایشان تاریخ را عمداً یا سهواً تحریف نموده‌اند.