عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > سرپیچی شیطان از امر خدا؛ غیرت و عشق و یا انانیت و استکبار ؟

سرپیچی شیطان از امر خدا؛ غیرت و عشق و یا انانیت و استکبار ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

اشکال که در کلام خیلی از عرفا دیده می شود مساله ی سرپیچی شیطان از امر خداست که می‌گویند از جهت شدت غیرت و عشقی که به خدا داشت نخواست زیر بار اطاعت غیر معشوق برود آیا این هم بازی با آیات نیست؟؟ صریح قران نه فقط ظهورش می گوید شیطان انانیت کرد و استکبار ورزید لذا خداوند او را مطرود فرمود.

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

بنده در کلام هیچ یک از عرفا ندیده‌ام. آنچه مشهور است در کلام برخی سلاک ناقص است مانند عین القضاة یا شاید غزالی. و در هر صورت اگر مرادشان همین ظاهر باشد که یقیناً خطاست و هیچ توجیهی ندارد. با این وجود بنده تا به حال به اصل عباراتشان مراجعه نکرده‌ام و قرائن آن را نیز بررسی نکرده‌ام و لذا قضاوت قطعی در این باب ندارم.