عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > راه رسیدن به کشف و شهود چیست؟

راه رسیدن به کشف و شهود چیست؟

راه رسيدن به كشف و شهود چيست؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر اول - صفحه ۱۶۲


قرآن كريم كشف و شهود را اين‌گونه ترسيم فرمود: (كلاّ لَو تعلمون عِلمَ اليقينِ لترونّ الجحيم).[۱]

اگر معارف دين را با برهان و يقين بشناسيد و به آن عمل كنيد، هم‌اكنون در همين دنيا جهنم را مي‌بينيد؛ در غير اين صورت، پس از مرگ كافران هم مي‌توانند جهنم را ببينند:

(ربّنا اَبْصرنا وَ سَمِعنا).[۲]

افرادي چون حارثة بن مالك كه مرحوم كليني در اصول كافي [۳] قصه آن را نقل كرده است، در محضر رسول اكرم(‌صلي الله عليه و آله و سلم) مي‌گفتند:

گويا عرش و بهشت، و دوزخ و اهل آنها را مي‌بينيم.

اگر به آنچه از حلال و حرام مي‌شناسيم، واقعاً عمل كنيم و چشم، گوش، دست، پا و... را تطهير كنيم و علم همراه با عمل صالح داشته باشيم، به چنين مرتبتي نايل مي‌شويم؛ خلاصه اينكه راه رسيدن به كشف و شهود، بندگي خداست.

پانویس

۱. سوره تكاثر، آيات ۵ ـ ۶.

۲. سوره سجده، آيه ۱۲.

۳. الكافي، ج ۲، ص ۵۴.