عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > رابطه فلسفه با آیات وروایات چیست؟

رابطه فلسفه با آیات وروایات چیست؟

قرن‌ها بعد بر اثر كوشش پايدار شيعه، فلسفه به اوج خود رسيد (يعنى زمان مرحوم صدرالمتألهين شيرازى) آيا آنچه را كه مرحوم ملاصدرا در اسفار و ساير كتب خود آورده، مى‌توان از متون آيات و اخبار استنتاج كرد يا اين‌كه فقط مى‌توان آيات و اخبار را بر آن منطبق نمود؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۱۷۵

اين‌كه مى‌گوييم: فلسفه به اوج خود رسيد معنايش اين است كه بحث‌هاى فلسفى اخير با مقايسه بحث‌هاى گذشتگان در يك سطح بسيار عالى كه مناسب معارف حقيقه است قرار گرفته، نه اين است كه محتويات كتب حكمت، مانند: اسفار و منظومه و نظاير آنها متن واقع و وحى منزل و مصون از هر اشتباه و خطايى مى‌باشند، نه، بلكه كتب مزبور چنان كه صواب دارند ممكن است خطا نيز داشته باشند و متبّع در هر حال برهان است نه شخصيت صاحبان سخن.