عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > رابطة مرحوم حداد با سایر مراودین؛ رفاقت یا شاگردی؟

رابطة مرحوم حداد با سایر مراودین؛ رفاقت یا شاگردی؟

آيا مرحوم حداد رحمه‌الله با بقيه مراودينشان هم همين سلوك را داشتند؟ يعني بحث رفاقت بود يا استاد و شاگردي؟

نظرتان درباره مرحوم حاج ابوموسي محيي و مرحوم عبدالزهرا گرعاوي چيست ؟ اين بزرگواران چه مراتبي از توحيد را طي نمودند ؟

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

مسلما رابطه شاگردی بوده است و حتی ظن غالب این حقیر اینست که رابطه مرحوم علامه هم در دهه اول ارتباطشان رابطه شاگردی بوده است.

از مقامات توحیدی هیچ یک از بزرگواران مطلع نیستم ولی مرحوم حاج ابوموسی خودشان را تا آخر از شاگردان سلوکی علامه طهرانی می‌دانستند ولی مرحوم حاج عبدالزهراء در اواخر کمتر با حضرت آقای حداد در ارتباط بودند ولی از شاگردان حضرت آقای حداد شنیده‌ام که تا آخر هم ایشان حاج عبدالزهراء را دوست داشتند و حتی رفقای خود را برای تشییع جنازه ایشان فرستاده بودند.