عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > خدای بی‌نیاز و غنی، به آفرینش موجودات چه نیازی داشت؟

خدای بی‌نیاز و غنی، به آفرینش موجودات چه نیازی داشت؟

اگر خداي سبحان كمال مطلق و غني محض است، به آفرينش موجودات چه نيازي داشت؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۱۹


يكم

هر فاعل براي رسيدن به كمال تلاش مي‌كند. اگر فاعلي كه خود عين كمال نامتناهي است، كاري انجام داد، براي رسيدن به كمال نيست، بلكه چون او عين كمال نامحدود است و جود و سخا نيز از كمال‌هاي اوست، فيض از او ظاهر مي‌شود.

دوم

خداي سبحان چون صَمَد و غَني محض است، ذاتاً هدف بوده و مقصودي خارج از ذات بسيطِ او نيست و چون حكيم مطلق است و هرگز از حكيم، ياوه سرنمي‌زند، پس سراسر خلقت آدم و عالَم با حكمت همراه است، بنابراين هدفِ فاعل، عين ذات اوست و هدفِ فعل، تكاملِ مخلوق؛ حتماً بايد بين اين دو عنصر محوري بحث فرق نهاد.