عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

حکمت صدرایی مکتبی ضد پیشرفت و تحول؟!

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر استاد راجع به مطلب ذیل چیست؟

انقلاب اسلامی مبتنی بر فقه مردمی است و صدرایی نیست. فلسفه صدرا ضد تحول و پیشرفت است؛ درست است که حرکت جوهری در آن رخ می‌دهد اما مسئله وحدت وجود این مکتب فلسفی را به مکتب ضد پیشرفت و تحول نزدیک می‌کند.

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

این گونه اظهار نظرها فقط ناشی از ناآشنائی با اصطلاحات و مطالب فلسفی است.

بنده معتقد نیستم که انقلاب اسلامی محصول مستقیم حکمت صدرائی است ولی هیچ شکی نیست که وحدت وجود هیچ ربطی به ضد پیشرفت و ضد تحول بودن ندارد.

اما اینکه انقلاب اسلامی با فلسفه صدرایی چه نسبتی دارد؟ در یادداشتی عرض کرده‌ام.