عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > حقیقت صراط چیست؟

حقیقت صراط چیست؟

حقيقت صراط چيست؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۳۶


در روايات از دو صراط سخن به ميان آمده است: نخست در دنيا كه امامت است و ديگري در قيامت كه دين است؛ امام شارح و مفسر دين است.

پل صراط، مانند پل‌هاي عادي نيست كه از مصالح ساختماني تشكيل شده باشد. هر كس در دنيا بر اساس دستورات اهل‌بيت(عليهم‌السلام) كه همان دين حقيقي است، حركت كند و اعمال و رفتار خود را تا حدّ امكان، با اعمال و رفتار آن‌ها مطابقت دهد، در آخرت نيز مي‌تواند از صراط بگذرد و از جهنم نجات يابد و اگر كسي در دنيا از دستورهاي ديني فاصله بگيرد، در قيامت نيز از ناجيان واقعي، يعني اهل‌بيت(عليهم‌السلام) فاصله خواهد گرفت و به ميزان فاصله از آنها گرفتار عذاب خواهد شد.