عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

جن چیست؟

درباره مسئله جن كمي توضيح دهيد.

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۵۹ تا ۶۰


جن‌ها هم مانند ما انسان‌ها مسلمان و كافر هستند. استاد ما مرحوم علامه طباطبايي از بعضي كساني كه با اين مسائل مأنوس بودند، نقل مي‌كردند كه يكي از جنيان گفته بود، در ما سني وجود ندارد، زيرا هنوز بين ما كساني حضور دارند كه ماجراي غدير را درك كرده و در آن صحنه حاضر بودند. سطح درك اين موجودات از انسان بسيار كمتر است؛ ولي تحركشان بيشتر است. در مورد اين مسئله كه در ميان آن‌ها پيامبري وجود داشته باشد، خبري در دست نيست و آن‌ها امت پيامبر خاتم هستند.

بسياري از آن‌ها در خدمت انسان‌اند و هراس از جن و جن‌زدگي نيز كار درستي نيست. در ميان آن‌ها، مردان و زنان بزرگي حضور دارند؛ ولي به مقام نبوّت و امامت نمي‌رسند.