عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > تفاوت عدالت با عصمت در چیست؟

تفاوت عدالت با عصمت در چیست؟

فرق بين عدالت و عصمت انبيا با ملائكه كه غضب وشهوت ندارند، چیست؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۱۷۹

عدالت قوّه و ملكه‌اى است كه انسان عملًا به‌واسطه آن از گناهان كبيره و از اصرار به صغاير اجتناب مى‌كند و ممكن است به صغيره بدون اصرار، مرتكب شود و عصمت قوه‌اى است كه به‌واسطه آن ارتكاب مطلق معصيت اعم از صغيره و كبيره، از قبيل علم مى‌باشد. علمى است به قبح معصيت كه با وجود آن معصيت هرگز صادر نمى‌شود، مانند كسى كه علم قطعى به سم و مهلك بودن مايعى داشته باشد. او هرگز نخواهد خورد و در نتيجه صدور معصيت از عادل ممكن است و از معصوم ممكن نيست.