عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > تفاوت دفع و رفع بلا چیست؟ صدقه در این مسئله چه نقشی دارد؟

تفاوت دفع و رفع بلا چیست؟ صدقه در این مسئله چه نقشی دارد؟

تفاوت دفع و رفع بلا چيست؟ صدقه در اين مسئله چه نقشي دارد؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۲۶


دفع بلا، يعني انسان كاري انجام دهد تا بلا نازل نشود؛ مانند واكسني كه انسان از آن استفاده مي‌كند تا بيمار نشود. دفع بلا در واقع پيشگيري از نزول بلاست.

رفع بلا نيز زماني است كه بلا نازل شده و بايد آن را برطرف كرد؛ مثل اينكه شخصي بيمار شده و بايد درمان شود.

صدقه در هر دو مورد مؤثر است.