عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

بازگشت بدنها به این دنیا در فرض شبهه آکل و ماکول چگونه ممکن خواهد بود؟

در مورد رجعت اگر افرادی بدنهایشان سوخته و خاکستر شده و یا مأکول حیواناتی شده باشند و خلاصه شبهه آکل و مأکول پیش آید، بازگشت بدنشان به چه نحو تصویر می شود؟!

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

ظاهراً راه حلش همان فرمایش مرحوم ملاصدرا است که تشخص بدن به نفس است و هیچ نیازی به عینیت بدن سابق و لاحق از حیث جسم نیست و اتحاد روح با دو بدن مغایر نیز لازم نمی‌آید چون بدن لاحق با سلولهائی مانند قبلی و با همان خصوصیات می‌تواند محقق شود علاوه بر آنکه ظاهراً حق آنست که روح ارتباط مستقیمش با مغز است نه با بقیه اجزاء لذا همه اجزاء بدن (مثل معده و کلیه و قلب و ...) قابل تعویض است مادامی که قابل اتصال به مغز باشد.

بدن اولیه چون از مجرای خاص به وجود می‌آید تمام سلولهایش با روح متناسب است و ظل و عکس آن است ولی بقاءاً ضرورتی در این امر نیست.