عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا کنه ذات خدا، همان خود ما هستیم؟

آیا کنه ذات خدا، همان خود ما هستیم؟

برخى مى‌گويند ما رسيديم و فهميديم كه كُنه ذات خدا، همان خود ما هستيم و اين عبارت كه ما را خدا از كتم عدم به عرصه وجود آورده، مفهوم و دليلى ندارد. اصلًا خود هستى اوست، شقّ‌ثانى ندارد گرچه ظواهر اشيا را متنوع و متغيّر ببينيم؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۱۶۹

اين سخن نيز سخنى است بى‌دليل و دعويى است بى‌برهان، فهم اين آقايان هرچه باشد براى خودشان حجت است نه به ديگران و ادعاى بدون دليل ارزشى ندارد.