عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا کسانی که شیعه و یا حتی مسلمان نیستند می‌توانند به کمال برسند؟

آیا کسانی که شیعه و یا حتی مسلمان نیستند می‌توانند به کمال برسند؟

آيا كسانى كه خارج از مذهب تشيّع و نيز خارج از دين اسلام هستند، مى‌توانند با عبادات و رياضات مخصوص به مذهبشان، به مقام «خودشناسى» نايل شوند؟

در صورت امكان مسلم است كسى كه خود را شناخت، خدا را شناخته و در نتيجه به غايب و هدف دين مقدس اسلام كه توحيد است، نايل شده و از راهى غير از دستورات اسلامى به هدف رسيده است، آيا اين فرض امكان‌پذير است يا خير؟

علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۲۰۸

جمعى از دانشمندان اين فرض را امكان‌پذير مى‌دانند، ولى ظواهر مدارك اصلى از كتاب و سنت، نسبت به اين فرض روى موافق نشان نمى‌دهند، مگر اين‌كه همچو مجاهد مفروض را مستضعف در مقدمات فرض كنيم.