عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

آیا نماز کسی که وجودش تحت اختیار شیطان درآمده، به حساب شیطان گذاشته می‌شود؟

آيا نماز كسي كه وجودش تحت اختيار شيطان درآمده، به حساب شيطان گذاشته مي‌شود؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر اول - صفحه۱۲۶ و ۱۲۷


نماز چنين انساني در نامه عمل خود او نوشته مي‌شود؛ ليكن وي مصداق آيه شريفه (خَلَطُوا عملاً صالِحاً و آخرَ سيّئا)؛[۱] است.

انسانها چند دسته‌اند؛ بعضي مانند امامان معصوم(عليهم‌السلام) منزه محض، مخلِص و مخلَص هستند و در نامه عمل آنها فقط فضيلت ثبت شده است؛ اما عدّه ديگر، متأسفانه كساني هستند كه در نامه عمل آنها جز تباهي و سياهي چيز ديگري نيست؛ اينها همان كساني هستند كه (ختم اللّه علي قلوبهم)[۲] گروه سوم هم كساني هستند كه (خلطوا عملاً صالحاً و آخر سيّئا)؛ گاه به طرف فضيلت و گاه به سوي رذيلت حركت مي‌كنند. اينها تا وقتي تسليم شيطان نشوند و عقايدشان محفوظ باشد، اميد نجات دارند و نماز و عبادتهايشان به حساب خودشان نگاشته مي‌شود، چون اصل عقيده را حفظ كردند و به بيگانه اجازه ندادند، در مسائل عقيدتي، به جاي ايشان تصميم بگيرد.

پانویس

۱. سوره توبه، آيه ۱۰۲.

۲. سوره بقره، آيه ۷.