عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا می‌توان در طول زندگی عادی، خودسازی کرد؟

آیا می‌توان در طول زندگی عادی، خودسازی کرد؟

چگونه مي‌توان در اين اجتماع با يك زندگي معمولي خود سازي كرد؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر اول - صفحه ۱۶۴ و ۱۶۵


جهاد اكبر و مبارزه با هوا، هوس و خيالات، كار آساني نيست؛ ليكن قرآن كريم ما را به آن فراخوانده است:

(فَأمّا مَن أعطي و اتّقي و صدّق بالحُسني فسنُيسّرهُ لليُسري)[۱] ؛ اگر كسي نخست مشكلات را تحمل كند و مراقب خود باشد و سپس محبوبي والا انتخاب كند، ديگر به كسي به چشم محبوب نمي‌نگرد. اگر قلب كسي به حبّ خدا مُتيّم بود و ديگران را به عنوان ابزار كار شناخت و خدمت به آنها را فضيلت دانست، در كارهاي اجرايي دچار مشكل نمي‌شود.

پانویس

۱. سوره ليل، آيات ۵ ـ ۷.