عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا مرحوم آقا سید جمال‌الدین گلپایگانی به کمال رسیده بودند؟

آیا مرحوم آقا سید جمال‌الدین گلپایگانی به کمال رسیده بودند؟

آیا مرحوم آقا سید جمال‌الدین گلپایگانی به کمال رسیده بودند؟ چون بنده شنیده‌ام که یکی از عرفا در عالم مکاشفه مشاهده کرد که در عالم خلقت پس از امام عصر(عج) سید جمال شخص دوم عالم است.

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

مرحوم آقا سید جمال‌الدین گلپایگانی در زمان دستگیری از آقای آمیرزا مهدی اصفهانی (یعنی سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰) کامل نبوده‌اند - که حدود ۴۰ سال قبل از رحلتشان است - ولی آیا در آخر کار به کمال رسیدند یا نه حقیر مطلع نیستم.

شاهد بر کامل نبودن ایشان در آن زمان آنکه خودشان از دستور دادن به آمیرزا مهدی اصفهانی پشیمان بوده‌اند و فرموده بودند من از آن روز غسل توبه نمودم و عهد نموده‌ام که هرگز شاگرد سلوکی نپذیرم و لذا حضرت علامه طهرانی را نیز به عنوان شاگرد نپذیرفته بودند و فرموده بودند من شاگرد قبول نمی‌کنم اگر می‌خواهید فقط با هم مجالست داشته باشیم

از توبه ای که ایشان نموده‌اند معلوم می‌شود در مورد دستگیری از مرحوم میرزا مهدی نقصانی از طرف ایشان بوده است، در حالیکه انسان کامل در دستگیری هیچ گاه کوتاهی ندارد و اگر نقصی باشد همیشه در کوتاهی شاگرد و عمل نکردن به اوامر استاد است.

شرح این ماجرا در پایگاه علوم معارف اسلام با دست خط خود حضرت علامه موجود است.

اما مکاشفه برخی از عرفا اگر کامل بوده اند خیلی خوب است ولی اگر خود شخص مکاشفه کننده کامل نباشند مکاشفه ایشان هم قابل اعتماد نیست مثل اینکه مرحوم میرزای اصفهانی در زمان شاگردی ایشان در مکاشفه مرحوم آقا سید جمال را امام زمان علیه السلام و حجت خدا می‌دیده است.