عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا شما از حرف های آقای صمدی آملی درباره شمر دفاع کرده اید؟

آیا شما از حرف های آقای صمدی آملی درباره شمر دفاع کرده اید؟

آیا شما از حرف های آقای صمدی آملی درباره شمر دفاع کرده‌اید در حالی که علامه حسن زاده از وی ابراز برائت کرده اند؟

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

بنده در طی عرائضی توضیح دادم که آنچه به جناب آقای صمدی نسبت داده‌اند کذب است. مانند آنکه گفتند ایشان در آن سخنرانی گفته ‌اند شمر بهشتی است و خوب است و قبل از شیعیان وارد بهشت می‌شود.

ایشان به صراحت جهنمی بودن و پلیدی وی را مطرح کرده بودند و فقط در حد یک احتمال گفته بودند که ممکن است که وی خوبی‌هائی هم داشته باشد که ما ندانیم و سبب شود که در آخرت پس از سالها عذاب بالاخره بخشیده شده و به بهشت رود و طرح این احتمال در یک مجلس علمی خصوصی نه کفر است و نه مخالف اصول مذهب شیعه.

حقیر در همان سخنرانی هم عرض کردم که این احتمال با مدارک نقلی شیعی سازگار نیست و احتمال صحیحی نیست ولی در دروس علمی بارها در یک مجلس یک احتمال طرح می‌شود و سپس بعد از تحقیق و تتبع رد می‌گردد و صرف طرح احتمال نمی‌تواند مجوز اهانت به افراد باشد.

بله، دو مسأله بود که حقیر هم با حفظ ادب و احترام اعتراض خود را نسبت به‌ آن عرض کردم: یکی ادعای تغییر عین ثابت که اشارةً‌ عرض کردم قابل پذیرش نیست وتوالی فاسد دارد و دوم طرز بیان مطالب که می‌شد به شکلی بیان شود که سوء تفاهم براتگیز نباشد.

اما فرمایش حضرت علامه حسن‌زاده مدّظلّه العالی، آنچه حقیر فهمیدم بیشتر ناظر به مسأله تغییر عین ثابت بود و نیز طرز بیان مسائل و علامه نفرمودند که: آقای صمدی شمر و یزید را بهشتی و پاک معرفی کرده و من نظرشان را قبول ندارم.

به دیگر سخن در مطالب جناب آقای صمدی دو بحث بود یکی تغییر عین ثابت که فضلای شاگردان علامه همه در این مسأله به ایشان اشکال داشتند و یکی تهمت‌های مخالفان عرفان که تهمت‌ و دورغ بود و علامه هم هیچگاه آن تهمت‌ها را تایید نکردند.