عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا زندگی ابدی و پایان‌ناپذیر بهشت، خسته‌کننده نیست؟

آیا زندگی ابدی و پایان‌ناپذیر بهشت، خسته‌کننده نیست؟

آيا زندگي ابدي و پايان‌ناپذير بهشت، خسته‌كننده نيست؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۳۰ و ۳۱


اگر معناي ثبات را از معني سكون تفكيك كنيم و روشن شود كه آنجا دارالقرار است؛ نه دارالسكون، اين مشكل حل مي‌شود. سكون با نابودي همراه است؛ مانند درخت يا ساختمان كه بالاخره روزي مي‌پوسد و از بين مي‌رود. ثبات مانند معادلات رياضي است كه زمان و مكان ندارد؛ آنچه زمان و مكان ندارد، ثابت است نه ساكن.

آيا قانون عليّت روزي فرو مي‌ريزد؟ آيا ۲ * ۲ = ۴ زماني تبديل مي‌شود؟ از طرفي خستگي اين دنيا به تن مربوط است و روح چون به تن تعلق دارد، احساس خستگي مي‌كند؛ در آخرت، به عكس دنيا، بدن همراه روح است، به همين دليل، ديگر زوال، خستگي و مرگ در آن راه ندارد. به هر حال، در قيامت انسان داراي جسم، حس و لذت‌هاي جسماني است؛ ولي فرسودگي، خستگي و سكون در آن راه ندارد.