عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا تفکر در نظام هستی و کنه ذات خدای سبحان جایز است؟

آیا تفکر در نظام هستی و کنه ذات خدای سبحان جایز است؟

آيا تفكر در نظام هستي و كنه ذات خداي سبحان رواست؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۹


تفكر در نظام هستي هيچ منعي ندارد، بلكه لازم نيز هست؛ امّا تدبّر در ذات خداي سبحان ممنوع است كه بازگشتِ آن به امتناع اكتناه است، زيرا در اين حال خطر تحيّر، هر متفكري را تهديد مي‌كند. خداي سبحان همگان را به تدبّر در آيات كتاب تكويني و تدويني دعوت كرد و جهان‌بيني الهي و راه‌هاي نيل به آن در آيات قرآن كريم به صورت كامل ارائه شد.