عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا براهین اثبات وجود خدای سبحان، به ابطال دور و تسلسل وابسته است؟

آیا براهین اثبات وجود خدای سبحان، به ابطال دور و تسلسل وابسته است؟

آيا براهين اثبات وجود خداي سبحان، به ابطال دور و تسلسل وابسته است؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۱۱


اثبات مبدأ هستي به ابطال دور و تسلسل نيازي ندارد، چون موجود محدود، عين ربط و فقر است و تحقّق رابط بدون مستقل كه قيّم اوست، امكان‌پذير نيست؛

يعني بر اساس امكان فقري، نخست موجود مستقل و نامحدود ثابت مي‌شود، سپس بطلان دور و تسلسل معلوم مي‌گردد؛ به گونه‌اي كه علم به وجود واجب، علت علم به امتناع دور و تسلسل خواهد بود.[۱]

پانویس

۱. ر.ك: تبيين براهين اثبات خدا تعالي شأنه.