عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

آیا بدن در نفس تاثیر می‌گذارد؟

  • ۱. دليل استقلال روح چيست؟
  • ۲. رابطه روح و بدن چگونه است؟
  • ۳. تأثير متقابل روح و بدن چگونه است؟
علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۱۱۸

دليل استقلال روح بر اين معناست كه در فلسفه براى تجرد نفس اقامه كرده‌اند.

رابطه نفس و بدن همان تعلق تدبيرى است كه نفس به بدن دارد، نفس در ذات خود مجرد و از جهت فعل متعلق به بدن است كه با قوا و ادوات بدنى كارهايى انجام داده و به حركت جوهرى خود ادامه داده، متوجه سرمنزل كمالى خود مى‌شود.

و اما تأثير متقابل نفس و بدن (اگر اين تغيير درست باشد، زيرا بدن ماده نفس است فعلًا و كار ماده تأثر و استعداد است نه تأثير و فاعليت)؛ بدن در حركت‌هاى وجودى خود براى نفس استعدادهاى كمالى گوناگون تهيه مى‌كند و نفس بدن را با فعليت خود نگاه مى‌دارد. در تفصيل اين سه مسئله به علم نفس بايد مراجعه نمود.