عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا بدن در نفس تاثیر می‌گذارد؟

آیا بدن در نفس تاثیر می‌گذارد؟

 • ۱. دليل استقلال روح چيست؟
 • ۲. رابطه روح و بدن چگونه است؟
 • ۳. تأثير متقابل روح و بدن چگونه است؟
علامه سید محمد‌حسین طباطبائی
پاسخ:۱

منبع: بررسى‌هاى اسلامى(به كوشش سيد هادى خسرو شاهى)، ج‌۲، ص: ۱۱۸

دليل استقلال روح بر اين معناست كه در فلسفه براى تجرد نفس اقامه كرده‌اند.

رابطه نفس و بدن همان تعلق تدبيرى است كه نفس به بدن دارد، نفس در ذات خود مجرد و از جهت فعل متعلق به بدن است كه با قوا و ادوات بدنى كارهايى انجام داده و به حركت جوهرى خود ادامه داده، متوجه سرمنزل كمالى خود مى‌شود.

و اما تأثير متقابل نفس و بدن (اگر اين تغيير درست باشد، زيرا بدن ماده نفس است فعلًا و كار ماده تأثر و استعداد است نه تأثير و فاعليت)؛ بدن در حركت‌هاى وجودى خود براى نفس استعدادهاى كمالى گوناگون تهيه مى‌كند و نفس بدن را با فعليت خود نگاه مى‌دارد. در تفصيل اين سه مسئله به علم نفس بايد مراجعه نمود.