عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا اینکه ظالم ظلم کند و فرزندش متحمل ذلت گردد، جبر نیست؟

آیا اینکه ظالم ظلم کند و فرزندش متحمل ذلت گردد، جبر نیست؟

چنان‌كه مي‌دانيد، فرزندان انسان‌هاي ظالم ذليل، و فرزندان انسان‌هاي رباخوار فقير و مسكين مي‌شوند.

آيا اين‌كه ظالم ظلم كند و فرزندش متحمل ذلت گردد و رباخوار با مرابحه عيش‌وعشرت كند و فرزندش دچار فقر و تنگدستي شود، جبر نيست؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۵۴ و ۵۵


گرچه فرزندان انسان‌هاي ظالم در معرض ذلت‌اند؛ ليكن اين مطلب در حدّ اقتضاست؛ نه عليّت تامّ، از اين‌رو فرزندان انسان‌هاي ظالم مي‌توانند، در اثر انتخاب راه صحيح، از هر گزندي مصون بمانند، چنان‌كه گاهي برخي فرزندان انسان‌هاي عادل و وارسته نيز از آسيب ذلت محفوظ نيستند، پس انتخاب راه صحيح براي همگان ممكن است؛ البته فرزندان افراد متعدّي و طاغي، در اثر غذاهاي حرام و محيط خانواده، غالباً با بدكرداري انس مي‌گيرند.