عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آیا انسان بعد از مرگ هم سیر تکاملی خویش را ادامه می‌دهد؟

آیا انسان بعد از مرگ هم سیر تکاملی خویش را ادامه می‌دهد؟

آيا انسان بعد از مرگ، سيري تكاملي را طي مي‌كند؟

در اين صورت، آيا افراد عادي هم پس از مدتي به كمال مطلقي كه ائمه(عليهم‌السلام) مي‌رسند، دست مي‌يابند؟

آیت الله جوادی آملی
پاسخ:۱

منبع: نسيم انديشه دفتر دوم - صفحه ۳۱


انسان پس از مرگ، كمال علمي مي‌يابد؛ ولي تكامل عملي ندارد؛ يعني بعد از مرگ، بسياري مسائل براي وي روشن مي‌شود؛ حقيقت حيات و مرگ، وحي و نبوت، بهشت و جهنم، فرشته و جن و... براي او به صورت شهودي نه حصولي مشخص مي‌شود؛ البته هر كس در حد هستي خاصي كه دارد.