عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
پرسش و پاسخ
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > پرسش و پاسخ > آزاد اندیشی آری. تکفیر و اهانت نه؟

آزاد اندیشی آری. تکفیر و اهانت نه؟

مطالب شما و آقای نصیری را دنبال می‌کنم. ممنون در یک بخش از نوشته‌تان صحبت از اهانت مکتب تفکیک و آقای نصیری به بزرگانی چون امام کرده‌اید (یعنی نتیجه‌ی حرف هاشان این است) و حرف از جرم قانونی بودن این مساله زده‌اید.

اما این حرف خلاف تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی و آزادی اندیشه(حد اقل در محیط درون دینی) است. من این حرف را نپسندیدم.

حاج شیخ محمد حسن وکیلی
پاسخ:۱

با تشکر بنده عرض نکردم که این اشخاص نقد نکنند که با آزاداندیشی منافات داشته باشد بلکه عرض کردم روش نقد را اصلاح کنند..

تکفیر و اهانت خلاف شرع و خلاف مصالح جانعه اسلامی است و جرم قانونی نیز هست و باید ترک شود ولی اصل بحث و کرسی‌ازاداندیشی امری جائز و صحیح است.

مقام معظم رهبری نیز که به تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی تشویق می‌نمایند آن را در چهارچوب دستورات شرع ترسیم می‌کنند و اهانت و تکفیر را به بهانه آزاداندیشی جائز نمی‌شمرند.