عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

کتابشناسی ملاصدرا (منابع زندگی، آثار و افکار)

انتشار: پنج‌شنبه ۵ جمادی‌الثانیه ۱۴۳۶
منبع: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، مجله قبسات، شماره 10 و 11، ص 188 تا 227. (پیوند منبع)

نوشتار حاضر فهرستی است از کتابها و مقالاتی دربارۀ زندگی، آثار و اصول فلسفی مکتب صدرالمتالهین : نخست آثار و تالیفات چاپی ملاصدرا با گزارشی از دفعات چاپ- شرح ها- ترجمه ها و نقدهای مربوطه و قسمت دوم و سوم آثار خطی و منحول ملاصدرا به همراه منابع و ماخذ کتابخانه‌ای. قسمت چهارم و پنجم کتاب یا مقالات مربوط به ملاصدرا و قسمت ششم گزارش مصاحبه ها و کنفرانس‌هایی دربارۀ ملاصدرا و بالاخره قسمت هفتم گزیده‌هایی از تالیفات تاریخی- رجالی و فلسفی است که نویسندگان آنها در بخشی از اثر خود معترض زندگی‌نامه و نظریات ملاصدرا شده‌اند.

فهرست
 • ↓۱- کتابشناسی ملاصدرا (منابع زندگی، آثار و افکار)
 • ↓۲- الف- آثار و تالیفات ملاصدرا (چاپ شده)
 • ↓۳- ب- آثار و تالیفات ملاصدرا (نسخه‌های خطی)
 • ↓۴- ج- آثار و تالیفات ملاصدرا (منحول و مشکوک):
 • ↓۵- د: کتابهای نوشته شده دربارۀ ملاصدرا
 • ↓۶- ه: مقالات نوشته شده دربارۀ ملاصدرا
 • ↓۷- و: مصاحبه‌ها و کنفرانس‌هایی دربارۀ ملاصدرا
 • ↓۸- ز: گزیده‌ها (کتاب، مجموعه)

کتابشناسی ملاصدرا (منابع زندگی، آثار و افکار)

فهرستی که پس از این سطور آماده، لیستی است از کتابها و مقالاتی که به طور خاص مربوط به زندگی، آثار و اصول فلسفی مکتب صدرالمتالهین بوده که در هفت قسمت مستقل تنظیم شده اند: قسمت نخست آثار و تالیفات چاپی ملاصدرا با گزارشی از دفعات چاپ- شرح ها- ترجمه ها و نقدهای مربوطه است؛ در قسمت دوم و سوم آثار خطی و منحول ملاصدرا به همراه منابع و ماخذ کتابخانه ای ذکر شده اند. قسمت چهارم و پنجم در دو بخش مجزا، تالیفات تک نگاری ها اعم از کتاب یا مقالات مربوط به ملاصدرا را در خود جای داده و تا جایی که مقدور بوده، گذشته از فهرست مقالات، کتابخانه ها و مجلاتی که مورد استفاده قرار گرفته اند، به متن مقالات و کتابها مراجعه شده است.

قسمت ششم گزارش مصاحبه ها و کنفرانس هایی است که با حضور مدرسان فلسفه اسلامی و به مناسبت های مختلف در رابطه با افکار و آرای ملاصدرا برگزار شده اندو بالاخره قسمت هفتم گزیده هایی از تالیفات تاریخی- رجالی و فلسفی است که نویسندگان آنها در بخشی از اثر خود معترض زندگی نامه و نظریات ملاصدرا شده اند.

برای سهولت مقام اثر مندرج در کتابشناسی حاضر، مقاله یا کتابی در چند مورد ذکر شده است؛ مثلا کتاب «حرکت و زمان در فلسفه اسلامی» اثر مرتضی مطهری هم ذیل عنوان اصلی «الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه» آمده، چون شرحی از آن کتاب (مبحث قوه و فعل) بوده و هم در ترتیب الفبائی تک نگاری ها درباره ملاصدرا ذکر شده که حاکی از تحلیل افکار فلسفی ملاصدرا بوه و مربوط به حکمت متعالیه است. از آنجا که هدف اصلی از تنظیم کتابشناسی حاضر اراده منابع تحقیقی درباره افکار فلسفی و دوران حیات ملاصدرا بوده و چون دست یابی به پایان نامه ها و نسخه های خطی آثار منتشر شده ملاصدرا در مراکز آموزشی و دانشگاهی و کتابخانه ها مشکل بوده، از ذکر این گونه آثار صرف نظر شد.

الف- آثار و تالیفات ملاصدرا (چاپ شده)

 • ۱- (رساله) اتحاد عاقل و معقول:
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران ۱۳۷۵ ش.
 • ۲- اتصاف الماهیه بالوجود:
 • ۱-۱- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند)، تهران، ۱۳۰۲ق.
 • ۱-۲- چاپ سنگی (حاشیه رساله تصور و تصدیق)، تهران، ۱۳۱۱ ق.
 • ۳- اجوبه المسائل شمس الدین محمد الجیلانی (ملاشمسا):
 • ۳-۱- چاپ سنگی (حاشیه مبدا و معاد)، تهران، ۱۳۱۴ق.
 • ۳-۲- تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 • ۴- اجوبه المسائل النصیریه:
 • ۴-۱- چاپ سنگی (حاشیه شرح الهدایه)، تهران، ۱۳۱۳ق.
 • ۴-۲- چاپ سنگی (حاشیه تهذیب الاخلاق)، تهران، ۱۳۱۴ق.
 • ۴-۳- سه مساله فلسفی از خواجه نصیر تا ملاصدرا، ترجمه و نگارش غلامحسین ابراهیمی دینانی، تهران، معارف، دوره ۳، ش۲، مرداد و آبان ۱۳۶۵ش.
 • ۴-۴- مجله تخصصی کلام اسلامی، تصحیح علی اصغر حقدار، قم، س ۴، ش ۱۵، پائیز ۱۳۷۴ ش.
 • ۴-۵- تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ش.
 • ۵- اجوبه المسائل (جواب مسائل بعض الخلان):
 • تصحیح سید جلال الدین آشتیانی(رسائل فلسفی)، انتشارات دانشکده الهیات، مشهد، ۱۳۹۲ق.
 • ۶- اجوبه المسائل ملامظفر حسین کاشانی:
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ش.
 • ۷- اسرارالایات و انوار البینات:
 • ۷-۱- چاپ سنگی، تهران، ۱۳۱۹ق، با حواشی آخوند نوری.
 • ۷-۲- تصحیح محمدخواجوی، انجمن حکمت و فلسفه ایران، تهران، ۱۳۶۰ش.
 • ۷-۳- ترجمه محمد خواجوی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۳ش.
 • ۸- (رساله) اصالت جعل وجود:
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت تهران، ۱۳۷۵ ش.
 • ۹- اکسیرالعارفین فی معرفه الحق والیقین:
 • ۹-۱- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند) تهران ۱۳۰۲ ق.
 • ۹-۲- ترجمه ژاپنی، انجمن بررسیهای اسلامی، توکیو
 • ۱۰- ایقاظ النائمین:
 • تصحیح محسن موید، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۱ش.
 • ۱۱- [رساله فی] التشخص:
 • چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند) تهران، ۱۳۰۲ ق.
 • ۱۲- التصور و التصدیق:
 • ۱۲-۱- چاپ سنگی (ملحق جوهر النضید)، تهران، ۱۳۱۱ ق.
 • ۱۲-۲- انتشارات بیدار، تصحیح بیدارفر، قم، ۱۳۶۲ ش.
 • ۱۲-۳- آگاهی و گواهی، ترجمه مهدی حائری یزدی، معارف، ش ۱۲، فروردین ۱۳۵۰ ش.
 • ۱۲-۴- آگاهی و گواهی، ترجمه و شرح انتقادی مهدی حائری یزدی، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه، تهران، ۱۳۶۰ ش.
 • ۱۲-۵- معرفی «آگاهی و گواهی»، ترجمه تصور و تصدیق ملاصدرا، دکتر حائری، نشر دانش، س ۲، ش ۱، آذر و دی ۱۳۶۰ ش.
 • ۱۳- رسالتان فی التصور و التصدیق (همراه رساله قطب رازی):
 • تحقیق مهدی شریعتی، موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۶ ق.
 • ۱۳-۱- نظری و نقدی به کتاب رسالتان فی التصور و التصدیق، محمود یوسف ثانی، خردنامه صدرا، ش۴، تیر ۱۳۷۵ ش.
 • ۱۴- تعلیقات شرح حکمه الاشراق:
 • چاپ سنگی (ملحق شرح حکمه الاشراق قطب الدین شیرازی)، تهران، ۱۳۱۵ ق.
 • ۱۵- تعلیقات علی الالهیات من الشفاء:
 • چاپ سنگی (ملحق الهیات الشفاء)، تهران، ۱۳۰۳ ق.
 • ۱۶- تفسیر القرآن الکریم:
 • ۱۶-۱- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، با حواشی آخوند نوری، قم، ۱۳۶۴ ش، ۷ جلد، چاپ دوم، ۱۳۷۳ ش.
 • ۱۶-۱-۱- گزارشی از تفاسیر صدرالمتالهین بر قرآن کریم، صدرالدین طاهری، خردنامه صدرا، ش ۱، اردیبهشت ۱۳۷۴ ش.
 • ۱۶-۲- تفسیر آیه الکرسی (تفسیر سوره قرآنیه)، چاپ سنگی، تهران، ۱۳۲۲ ق.
 • ۱۶-۲-۱- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج ۴.
 • ۱۶-۳- تفسیر آیه النور (تفسیر سور قرآنیه).
 • ۱۶-۳-۱- چاپ سنگی، تهران، ۱۳۱۳ق.
 • ۱۶-۳-۲- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۲ ش.
 • ۱۶-۳-۲-۱- ترجمه تفسیر آیه النور، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۲ ش.
 • ۱۶-۴- تفسیر سوره الاعلی (تفسیر سور قرآنیه)
 • ۱۶-۴-۱- چاپ سنگی (همراه کشف القواعد)، تهران، ۱۳۱۲ق.
 • ۱۶-۴-۲- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج ۷.
 • ۱۶-۴-۲-۱- ترجمه تفسیر سوره الاعلی، محمد خواجوی، انتشارات معولی، تهران.
 • ۵-۱۶- تفسیر سوره الحمد و البقر (تفسیر سور قرآنیه).
 • ۱۶-۵-۱- چاپ سنگی (به همراه کشف المراد).
 • ۱۶-۵-۲- انتشارات، تهران، ۱۳۹۳ق.
 • ۱۶-۵-۳- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج ۱ و ۲ و ۳.
 • ۱۶-۶- تفسیر سوره الجمعه (تفسیر سور قرآنیه).
 • ۱۶-۶-۱- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج ۷.
 • ۱۶-۶-۱-۱- ترجمه تفسیر سوره الجمعه، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۳ ش.
 • ۱۶-۷- تفسیر سوره الحدید (تفسیر سور قرآنیه).
 • ۱۶-۷-۱- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج ۶.
 • ۱۶-۸- تفسیر سوره الزلزال (تفسیر سور قرآنیه)
 • ۱۶-۸-۱- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج ۷.
 • ۱۶-۸-۱-۱- ترجمه تفسیر سوره الزلزال، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۳ ش.
 • ۱۶-۹- تفسیر سوره السجده (تفسیر سور قرآنیه).
 • ۱۶-۹-۱- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج ۶.
 • ۱۶-۱۰- تفسیر سوره الطارق (تفسیر سور قرآنیه).
 • ۱۶-۱۰-۱- انتشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج ۷.
 • ۱۶-۱۰-۱-۱- ترجمه تفسیر سوره الطارق، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۳ ش.
 • ۱۶-۱۱- تفسیر سوره الواقعه (تفسیر سور قرآنیه).
 • ۱۶-۱۱-۱- انتشارات بیدار، تصحیح محمدخواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج ۷.
 • ۱۶-۱۱-۱-۱- ترجمه تفسیر سوره الواقعه، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۳ ش.
 • ۱۶-۱۲- تفسیر سوره یس (تفسیر سور قرآنیه).
 • ۱۶-۱۲-۱- انشارات بیدار، تصحیح محمد خواجوی، تفسیر القرآن الکریم، ج ۵.
 • ۱۶-۱۲-۱-۱- التفسیر الکریم، تصحیح عبدالله الفاطمی، بی نا، تهران، ۱۳۵۲ش، چاپ دوم، مطبعه الحکمه، قم، ۱۳۵۱ش.
 • ۱۷- تفسیر سوره توحید (۱):
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 • ۱۸- تفسیر سوره توحید (۲)
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 • ۱۹- (رساله) تنقیح در منطق:
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارت حکمت، تهران، ۱۳۷۵ش.
 • ۲۰- حدوث العالم:
 • ۲۰-۱- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند) تهران، ۱۳۰۲ق.
 • ۲۰-۲- چاپ سنگی (حاشیه مبدا و معاد) تهران، ۱۳۱۴ق.
 • ۲۰-۳- چاپ سنگی (حاشیه کشف الفوائد)، تهران، ۱۳۱۲ق.
 • ۲۰-۴- انتشارات مولی، تصحیح محمد خواجوی، تهران، ۱۳۶۳ش.
 • ۲۰-۴-۱- آفرینش جهان (ترجمه حدوث العالم)، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۳ ش.
 • ۲۰-۴- انتشارات مولی، تصحیح محمد خواجوی، تهران، ۱۳۶۳ش.
 • ۲۰-۴-۱- ترجمه رساله الحشر، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۳ ش.
 • ۲۰-۵- تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ش.
 • ۲۱- (الرساله) الحشر:
 • ۲۱-۱- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند) تهران، ۱۳۰۲، ق
 • ۲۱-۲- چاپ سنگی (حاشیه مبدا و معاد) تهران، ۱۳۱۴ق.
 • ۲۱-۳- چاپ سنگی (حاشیه کشف الفوائد)، تهران، ۱۳۱۲ق.
 • ۲۲- الحکمه العرشیه:
 • ۲۲-۱- چاپ سنگی (ملحق رساله المشاعر)، تهران، ۱۳۱۵ق.
 • ۲۲-۲- ترجمه الحکمه العرشیه، غلامحسین آهنی، انتشارات دانشگاه اصفهان، ۱۳۴۱ش، چاپ دوم: انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۱ش.
 • ۱۹-۳- the wisdam of the throne. (an in trodaction to the philosophy of mulla sadra)james winston marris. Princeton university press. Princeton, new jersey. ۱۹۸۱.
 • ۲۲-۳-۱- معرفی ترجمه انگلیسی «عرشیه» ملاصدرا، علی پایا، نشر دانش، س ۲، ش ۶، مهر و آبان ۱۳۶۱ ش.
 • ۲۲-۴- شرح العرشیه، شیخ احمد الاحسائی، چاپ سنگی.
 • ۲۲-۵- شرح العرشیه، مولی اسماعیل اصفهانی، چاپ سنگی (حاشیه عرشیه)، تهران، ۱۳۱۵ق.
 • ۲۲-۵-۱- چاپ سنگی (حاشیه اسرارالایات)، تهران، ۱۳۱۹ق.
 • ۲۳- الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه:
 • ۲۳-۱- چاپ سنگی، تهران، ۱۲۸۲ق، با حواشی سبزواری، ۴ جلد (رحلی).
 • ۲۳-۱-۲- چاپخانه حیدری، قم ۱۳۸۳ق، با حواشی ملاهادی سبزواری، ملاعلی نوری- محمداسماعیلی- آقاعلی مدرس- هیدجی- محمدحسین طباطبایی، ۹ جلد (مصحح).
 • ۲۳-۱-۳- دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۱م، افست.
 • ۲۳-۱-۴- موسسه الطباعه و النشر وزاره الشقافه و الارشاد الاسلامی، تهران، ۱۴۱۴ق، تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی (مفاتیح الاسرار لسلاک الاسفار).
 • ۲۳-۲- رساله بیان حقیقت وجود (نخستین ترجمه اسفار بفارسی)، میرلطف الله حسینی سلامی، تصحیح جلال الدین همائی، جاویدان خرد، س ۴، ش ۲، پاییز ۱۳۶۰ ش.
 • ۲۳-۳- فلسفه عالی (رساله وجود- توحید)، جواد مصلح، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۷ش، چاپ دوم: ۱۳۵۳ش.
 • ۲۳-۳-۱- تاملی در فلسفه عالی، یونس نادیانی، کیهان اندیشه، ش ۵۳، قم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۳ش.
 • ۲۳-۴- اسفار، جواد مصلح، معارف اسلامی، ش ۲۳، دی ۱۳۵۴ ش.
 • ۲۳-۴-۱- اسفار، جواد مصلح، معارف اسلامی، ش ۲۳/۲۴، ۱۳۵۵ش.
 • ۲۳-۵ روانشناسی فلسفی (علم النفس)، جواد مصلح، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۲۹ش.
 • ۲۳-۶- جایگاه حکمت الهی (ترجمه مقدمه ج ۶ اسفار)، محسن غرویان، کیهان انیشه، ش ۴۳، مرداد و شهریور ۱۳۷۱ش، چاپ دوم: مقالات فلسفی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۴ ش.
 • ۲۳-۷- در معرفت عشق (فصولی از موقف هشتم الهیات اسفار)، محمدرضاجوزی، هفته نامه سروش، ۱۳۷۰ش، چاپ دوم: فصلنامه فارابی، دوره ۶، ش ۲ و ۳، بهار و تابستان ۱۳۷۳ ش.
 • ۲۳-۸- نگاهی به قدیمیترین نسخه کامل کتاب «اسفار»، احمد تویسرکانی، خردنامه صدرا، ش ۲، تهران، شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۲۳-۹- درآمدی به کتاب اسفار، مهدی حائری یزدی، ایران نامه، ش ۸ و ۹ ۱۳۶۸ ش. (فهرست مقالات فارسی، ایرج افشار، ج ۵، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 • ۲۳-۱۰- سبیل الرشاد (حاشیه مباحث معاد اسفار)، آقاعلی مدرس، چاپ سنگی، تهران، ۱۳۱۰ق.
 • ۲۳-۱۱- تعلیقات بر اسفار، محمد خلیل رجائی، مجله دانشکده ادبیات شیراز، ش ۷، بهمن ۱۳۴۱ش.
 • ۲۳-۱۲- حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، مرتضی مطهری، ۲ جلد، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۶۶- ۱۳۷۱ش.
 • ۲۳-۱۲-۱- معرفی حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، محسن کدیور، آینه پژوهش، س ۳، ش ۴، آذر و دی ۱۳۷۱ش.
 • ۲۳-۱۳- شرح حکمت متعالیه (اسفار اربعه)، عبدالله جوادی آملی، ۴ بخش، انتشارات الزهرا، تهران، ۱۳۶۸- ۱۳۷۲ش.
 • ۲۳-۱۳-۱- درنگی در شرح حکمت متعالیه، محسن غرویان، آینه پژوهش، س ۱، ش۳، مهر و آبان ۱۳۶۹ش.
 • ۲۳-۱۴- الاسفار الاربعه، دائره المعارف تشیع، ج ۲، ص ۱۴۰، بنیاد خیریه و فرهنگی شط، تهران، ۱۳۷۲ش.
 • ۲۳-۱۵- فهرست ابواب و فصول کتاب «اسفار»، محمد ابراهیم آیتی، انتشارات دانشکده معقول و منقول، تهران، ۱۳۴۰ ش.
 • ۲۳-۱۶- فهرست موضوعی کتاب «الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه»، محسن میری و محمدجعفر علمی، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 • ۲۳-۱۶-۱- معرفی فهرست موضوعی کتاب «اسفار»، علی اصغر حقدار، آینه پژوهش، س ۷، ش ۳۶، قم، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۵ ش.
 • ۲۳-۱۷- نرم افزار کتاب «اسفار»، ۸ دیسک، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، قم، ۱۳۷۴ش.
 • ۲۴- (رساله) خلسه:
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 • ۲۵- (رساله) حل شبهه جذر اسم:
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ش.
 • ۲۶- خلق الاعمال:
 • ۲۶-۱- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند)، تهران، ۱۳۱۲ق.
 • ۲۶-۲- چاپ سنگی (حاشیه کشف الفوائد)، تهران، ۱۳۱۲ق.
 • ۲۶-۳- (جبر و تفویض)، بی نا، به اهتمام محمدعلی روضاتی، اصفهان، ۱۳۴۰ ش.
 • ۲۶-۴- جبر و اختیار (ترجمه خلق الاعمال)، زین العابدین قربانی، موسسه انتشارات بعثت، تهران، ۱۳۵۶ ش.
 • ۲۶-۵- جبر و تفویض، منصور احمدی، یادواره ملاصدرا (۲)، انتشارات نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۰ ش.
 • ۲۶-۶- تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ش.
 • ۲۷- دیباچه عرش التقدسی میرداماد:
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ش.
 • ۲۸- دیوان شعر و منتخب رباعیات و مثنویات.
 • ۲۸-۱- انتشارات دانشکده معقول و منقول، تصحیح حسین نصر، تهران، ۱۳۴۰ ش.
 • ۲۸-۱-۱- انتشارات مولی، تهران، ۱۶۰ش، چاپ سوم ن۱۳۶۵ش.
 • ۲۹- سریان نور وجودالحق فی الموجودات:
 • چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند)، تهران، ۱۳۰۲ ق.
 • ۳۰- سه اصل:
 • ۳۰-۱- انتشارات دانشکده معقول و منقول، نتصحیح حسین نصر، تهران، ۱۳۴۰ ش.
 • ۳۰-۱-۱- انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۰ش، چاپ سوم ۱۶۵ش.
 • ۳۱- شرح الاصول من الکافی:
 • ۳۱-۱- چاپ سنگی، تهران، ۱۲۸۲ق، همراه مفاتیح الغیب، با حواشی آخوندی نوری، چاپ دوم (افست): انتشارات محمودی، تهران، ۱۳۹۱ ق.
 • ۳۱-۲- تصحیح محمد خواجوی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۰ش، ۳ جلد.
 • ۳۱-۲-۱- ترجمه شرح اصول کافی، محمدجواد خواجوی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۰ش، ۳ جلد.
 • ۳۲- شرح الهدایه الاثیریه:
 • چاپ سنگی، تهران، ۱۳۱۳ق.
 • ۳۲-۱- مرآت الاکوان (تحریر شرح هدایه ملاصدرا شیرازی)، احمد بن محمد حسینی اردکانی، مقدمه و تصحیح و تحقیق: عبدالله نورانی، دفتر نشر میراث مکتوب و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 • ۳۳- الشواهد الربوبیه فی المنامج السلوکیه:
 • ۳۳-۱- چاپ سنگی، تهران، ۱۲۸۶ ق، با حواشی سبزواری.
 • ۳۳-۲- دانشگاه مشهد، تصحیح و تعلیق سیدجلال الدین آشتیانی، مشهد، ۱۳۴۶ ش، چاپ دوم: مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۰ ش.
 • ۳۳-۲-۱- معرفی «الشواهد الربوبیه»، تصحیح آشتیانی، علی پایا، نشر دانش، س۲، ش ۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۱ش.
 • ۳۳-۳- ترجمه و تفسیر «الشواهد الربوبیه»، جواد مصلح، انتشارات روش، تهران، ۱۳۶۶ ش.
 • ۳۳-۴- گزارشی از ترجمه ابوالقاسم یزدی از «الشواهد الربوبیه» غلامحسین حجتی نیا، کیهان اندیشه، ش ۶۱، مرداد و شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۳۴- (رساله) شواهد الربوبیه:
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 • ۳۵- فوائد شامل:
 • ۱- رد شبهات ابلیسیه
 • ۲- شرح حدیث کنت کنترا «مخفیا»
 • ۳- در بیان کیفیت ترکیب ماده و صورت
 • ۴و ۵- ذیل آیه امانت و مواد ثلاث:
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 • ۳۶- (الرساله) القدسیه فی اسرار النقط الحسیه:
 • چاپ سنگی (حاشیه مبدا و معاد)، تهران ۱۳۱۴ ق.
 • ۳۷- القضا و القدر:
 • چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند)، تهران، ۱۳۰۲ ق.
 • ۳۸- کسر اصنام الجاهلیه:
 • ۳۸-۱- انتشارات دانشکده معقول و منقول، تصحیح محمدتقی دانش پژوه، تهران، ۱۳۴۰ش.
 • ۳۸-۲- عرفان و عارف نمایان، محسن بیدارفر، انتشارات الزهراء، تهران، ۱۴۰۵ ق.
 • ۳۸-۳- ترجمه کسر اصنام الجاهلیه، محسن شفاهی.
 • ۳۹- اللمعات المشرقیه فی المباحث المنطقیه:
 • انتشارات آگاه، ترجمه و شرح عبدالحسین مشکوه الدینی (منطق نوین)، تهران، ۱۳۶۲ ش.
 • ۴۰- (رساله) لمیه در اختصاص فلک به موضع معین:
 • تحقیق تصحیح حامد ناجی اصفانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 • ۴۱- المبدا و المعاد:
 • ۴۱-۱- چاپ سنگی، تهران، ۱۳۱۴ ق.
 • ۴۱-۲- انجمن فلسفه ایران، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، تهران، ۱۳۵۴ ش.
 • ۴۱-۳- عقاید سیاسی ملاصدرا (بخشی از مبدا و معاد)، نشر دانش، س ۲، ش ۶، مهر و آبان ۱۳۶۱ ش.
 • ۴۱-۴- نقد و معرفی کتاب «المبدا و المعاد» ملاصدرا، رضا داوری، جاویدان خرد، س ۲، ش ۲، ۱۳۵۵ ش.
 • ۴۱-۵- ترجمه مبدا و معاد، احمد بن محمد الحسنی اردکانی، بکوشش نعبدالله نورانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۲ ش.
 • ۴۱-۵-۱- معرفی ترجمه مبدا و معاد، علی اصغر حلبی، نشر دانش، س ۳، ش ۶، مهر و آبان ۱۳۶۲ ش.
 • ۴۲- متشابهات القرآن:
 • انتشارات دانشگاه فردوسی (رسائل فلسفی آخوند)، تصحیح و تعلیق سیدجلال الدین آشتیانی، مشهد، ۱۳۹۳ ق، چاپ دوم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۲ ش.
 • ۴۳- المسائل القدسیه:
 • انتشارات دانشگاه فردسی (رسائل فلسفی آخوند)، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، مشهد ۱۳۹۳ ق، چاپ دوم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۲ ش.
 • ۴۴- (رساله) مزاج:
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ش.
 • ۴۵- المشاعر:
 • ۴۵-۱- چاپ سنگی، تهران، ۱۳۱۵ ش، با حواشی اردکانی.
 • ۴۵-۲- انتشارات طهوری، تهران، ۱۳۶۳ ش (چاپ دوم)، با ترجمه و شرح حال فارسی بدیع الملک میرزا عمادالدوله و ترجمه و تعلیق فرانسوی هانری کربن، چاپ اول (۱۳۴۲ ش)، انستیو ایران و فرانسه.
 • ۴۵-۲-۱- نقد کتاب «المشاعر» صدرالدین شیرازی، تصحیح هانری کربن، حسین نصر، راهنمای کتاب، س ۷، ش ۱، پائیز ۱۳۴۳ ش.
 • ۴۵-۳- انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۵۰ ش (چاپ دوم)، با شرح ملامحمدجعفر لاهیجی، تصحیح وتعلیق سیدجلال الدین آشتیانی، مقدمه جلا ل الدین همائی- حسین نصر- هانری کربن- (چاپ اول، مشهد، انتشارات زوار، ۱۳۸۳ ق).
 • ۴۵-۳-۱- نکاتی درباره رساله «المشاعر» جواد طباطبائی، معارف، دوره ۲، ش ۱، فروردین- تیر ۱۳۶۴ ش.
 • ۴۵-۳-۱-۱- درباره انتقادات راجع به مقاله رساله مشاعر، جلال الدین آشتیانی، معارف، دوره ۲، ش ۳، ۱۳۶۴ ش.
 • ۴۵-۴- عمادالحکمه (ترجمه و شرح المشاعر)، بدیع الملک میرزا عمدالدوله، به اهتمام هانری کربن، انتشارات طهوری، تهران، ۱۳۴۲ ش (چاپ اول)، ۱۳۵=۶۳ ش (چاپ دوم).
 • ۴۵-۶- le livre des penetrations kmetaphysiques (kitab al-Mashair), Instital francair d iranologie de Teheran, ۱۹۶۸-۵۱.
 • ۴۵-۷- شرح المشاعر، شیخ احمد احسائی، چاپ سنگی.
 • ۴۵-۸- برداشتی از: مشاعر ملاصدرا، سیدحسن امین، موسسه انتشارات فراهانی، تهران، بی تا.
 • ۴۶- المظاهر الالهیه فی اسرار العلوم الکمالیه:
 • ۴۶-۱- چاپ سنگی (حاشیه مبدا و معاد)، تهران، ۱۳۱۴ ق.
 • ۴۶-۲- داشنکده الهیات، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، مشهد، ۱۳۸۰ق.
 • ۴۶-۳- المظاهر الالهیه، منیره احمد سلطانی، کیهان فرهنگی، س ۳، ش ۱۲، اسفند ۱۳۶۵ ش.
 • ۴۶-۴- سخنی چند درباره «المظاهر الالهیه»، احمد شفیعها، مقالات و بررسیها، اردیبهشت ۱۳۶۶ ش.
 • ۴۷- المعاد الجسمانی (زادالمسافر):
 • انجمن حکمت و فلسفه ایران، با شرح و تصحیح سیدجلال الدین آشتیانی (شرح بر زادالمسافر ملاصدرا)، تهران ۱۳۵۹ ش.
 • ۴۸- مفاتیح الغیب:
 • ۴۸-۱- چاپ سنگی (به ضمیمه شرح اصول کافی)، تهران، ۱۲۸۲ ق، چاپ دوم (افست)، انتشارات محمودی، تهران، ۱۳۹۱ ق.
 • ۴۸-۲- موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تصحیح محمد خواجوی، تهران، ۱۳۶۳ش.
 • ۴۸-۳- ترجمه مفاتیح الغیب (کلید رازهای قرآن)، محمد خواجوی، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۵ ش.
 • ۴۸-۴- قوای نفسانی (ترجمه مفاتیح الغیب)، جعفر سجادی، معارف اسلامی، ش ۹، ۱۳۴۸ ش.
 • ۴۸-۵- معرفی ترجمه ای از مفاتیح الغیب ملاصدرا، مهدی محقق، مقالات و بررسیها، دفتر ۲، ۱۳۴۹ش، چاپ دوم: بیست گفتار.
 • ۴۸-۶- مفاتیح الغیب صدرالمتالهین، بهاءالدین خرمشاهی، معارف، دوره ۱، ش ۲، مرداد- آبان ۱۳۶۳ ش.
 • ۴۹- الواردات القلبیه فی معرفت الربوبیه:
 • ۴۹-۱- چاپ سنگی (مجموعه رسائل آخوند)، تهران، ۱۳۰۲ ق.
 • ۴۹-۲- انجمن فلسفه ایران، ترجمه و تصحیح احمد شفیعیها، تهران، ۱۳۹۹ ق.
 • ۵۰- (رساله)وجود:
 • تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی (مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین)، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 • ۵۱- نامه به میرداماد:
 • ۵۱-۱- شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا، سید جلال الدین آشتیانی، انتشارات زوار، مشهد، ۱۳۸۲ ق، چاپ دوم: نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۰ ش.
 • ۵۱-۲- صدرالمتالهین و نامه او به میرداماد- گفتار میرداماد درباره او، مهدی ولائی، نامه آستان قدس، س ۱، ش ۹.

ب- آثار و تالیفات ملاصدرا (نسخه‌های خطی)

 • ۱- (رساله فی) اثبات الباری، کتابخانه رضا، رامپور، شماره ۱۵۴۶(نصر، حسین، معارف اسلامی در جهان معاصر (ملاصدرا در هندوستان)، ص ۱۳۰، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۱ ش).
 • ۲- حاشیه بر رواشح السماویه (میرداماد)، (آشتیانی، جلا ل الدین، ص ۲۲۵. دانش پژوه و نصر این حاشیه را جزو آثار مشکوک ملاصدرا آورده اند.)
 • ۳- (رساله) الفکر والایمان، کتابخانه رضا، رامپور، شماره ۸۳۴، (نصر، ص ۱۳۱).
 • ۴- نام به میرداماد، ریو ۳/ ۴۱۷ ذیل. (آشتیانی، ص ۲۲۳).
 • ۵- نامه دیگری به میرداماد، راهنمای کتاب، ش ۹-۸، (بیدارفر، ص ۱۰۷).

ج- آثار و تالیفات ملاصدرا (منحول و مشکوک):

 • ۱- اثبات شوق الهیولی للصوره (بیدارفر، ص ۹۲، زنجانی، ص، مصحح).
 • ۲- آداب البحث و المناظره (بروکلمن s۲: ۵۸۹)
 • ۳- (رساله فی) اثبات واجب الوجود (بروکلمن s۲: ۵۸۹ نسخه رامپور) (آشتیانی این رساله را از صدر دشتکی دانسته است، ر.ک.: شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا، ص ۲۲۴).
 • ۴- (رساله فی) اجوبه الاسئله (بروکلمن s۲: ۵۸۹)
 • ۵- الامامه
 • ۶- (رساله فی) بحث المغالطات (بروکلمن s۲: ۵۸۹)
 • ۷- (رساله فی) بدء وجودالانسان
 • ۸- (رساله فی) تجرید مقالات ارسطو (بروکلمن s۲: ۵۸۹)
 • ۹- حاشیه انوار التنزیل
 • ۱۰- حاشیه رواشح السماویه
 • ۱۱- حاشیه الروضه البهیه (الذریعه: ۶/۹۶)(آشتیانی از میرزا ابراهیم پسر ملاصدرا دانسته، ص ۲۲۴).
 • ۱۲- رساله فارسی، مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، س ۲۳، (بیدارفر، ص ۱۰۷)
 • ۱۳- حاشیه شرح التجرید (آشتیانی از صدرالدین دشتکی دانسته، ص ۲۲۴).
 • ۱۴- (رساله فی) رموز القرآن (بروکلمن s۲: ۵۸۹)
 • ۱۵- شبهه الجذر الاسم (بروکلمن s۲: ۵۸۹) (آشتیانی از دشتکی دانسته، ص ۲۲۵)
 • ۱۶- شرح حدیث نبوی (ص) خلق الله الارواح...، (بیدارفر، ص ۱۰۵ به نقل از: ملاصدرا، ج ۲، ص ۲۴۳).
 • ۱۷- طرح الکونین (بیدارفر، ص ۱۰۱، نصر، ص ۱۲، آشتیانی، ص ۲۱۳ همان رساله فی الحشر دانسته اند).
 • ۱۸- (رساله فی) الفوائد (بروکلمن s۲: ۵۸۹)
 • ۱۹- القواعد الملکوتیه
 • ۲۰- (رساله فی) المباحث الاعتقادیه (بروکلمن s۲: ۵۸۹)
 • ۲۱- (رساله) المسائل القدسیه (فی اسرار النقطه الحسیه)

د: کتابهای نوشته شده دربارۀ ملاصدرا

 • ۱- آشتیانی، جلال آلدین، شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا، انتشارات زوار، مشهد، ۳۴۰ ش، (چاپ دوم انتشارات نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۰ ش.
 • ۱-۱- نقد کتاب «شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا»، حسین نصر، راهنمای کتاب، س ۵، ش ۱۰، دی ۱۳۴۱ ش. را تشکیل می دهند.
 • ۲- آشتیانی، جلال الدین، هستی از نظر فلسفه و عرفان، انتشارات زوار، مشهد، ۱۳۸۰ ق، (چاپ دوم: انتشارات نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۰ ش، چاپ سوم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۶).
 • ۳- آل یاسین، جعفر، صدرالدین شیرازی مجدد الفلسفه الاسلامیه، مطبعه المعارف، بغداد، ۱۳۷۵ ق.
 • ۴- ابراهیمی، نادر، مردی در تبعید ابدی (براساس داستان زندگی ملاصدرای شیرازی)، انتشارات فکر روز، تهران ۱۳۷۵ش.
 • ۵- احسائی، احمد، شرح العرشیه، چاپ سنگی.
 • ۶- احسائی، احمد، شرح المشاعر، چاپ سنگی.
 • ۷- اصفهانی، اسماعیل، شرح العرشیه، چاپ سنگی (حاشیه عرشیه)، تهران، ۱۳۱۵ ق.
 • ۸- حائری یزدی، مهدی، آگاهی و گواهی، «ترجمه و شرح انتقادی تصور و تصدیق»، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه، تهران، ۱۳۶۰ ش.
 • ۸-۱- معرفی «آگاهی و گواهی»، نشر دانش، نس ۲، ش ۱، آذر و دی ۱۳۶۰ ش.
 • ۹- حسن زاده آملی، عرفان و حکمت متعالیه، انتشارات قیام، قسم، ۱۳۷۴ ش، (چاپ اول: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، دومین یادنامه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۶۳ ش).
 • ۱۰- حسن زاده آملی، حسن، قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۰ ش.
 • ۱۱- حسینی اردکانی، احمد بن محمد، مرآت الاکوان (تحریر شرح هدایه ملاصدرا شیرازی)، مقدمه و تصحیح و تحقیق: عبدالله نورانی، دفتر نشر میراث مکتوب و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۵ ش.
 • ۱۲- جوادی آملی، عبدالله، شرح حکمت متعالیه (اسفار اربعه)، ۴ بخش، انتشارات الزهرا، تهران، ۱۳۶۸- ۱۳۷۲ ش.
 • ۱۲-۱- درنگی در شرح حکمت متعالیه، محسن غرویان آینه پژوهش، س ۱، ش ۳، مهر و آبان ۱۳۶۹ ش.
 • ۱۳- خواجوی، محمد، لوامع العارفین فی احوال صدرالمتالهین، انتشارات مولی، تهران، ۱۳۶۶ش.
 • ۱۴- راشد، حسنعلی، دو فیلسوف شرق و غرب (صدرالمتالهین و انیشتین)، بی تا، تهران، ۱۳۱۸ ش. (چاپ دوم: ۱۳۴۶ ش، چاپ سوم: موسسه انتشاراتی فراهانی، تهران، ۱۳۵۵ش)
 • ۱۵- الزنجانی، ابی عبدالله، الفیلسوف الفارسی الکبیر صدرالدین الشیرای حیاته و شخصیته واهم اصول فلسفته، قدم لها: محمد صادق الضیائی، تهران، مکتبه الصدر، الطبعه الرابعه، ۱۳۹۲ ق؛ به کوشش علی اصغر حقدار، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۷۶ ش.
 • ۱۶- سبحانی، جعفر، هستی شناسی در مکتب صدرالمتالهین، بی نام، قم، ۱۳۹۸ ق، (چاپ دوم: نشر قیام، قم، ۱۴۰۰ ق)
 • ۱۷- سجادی، جعفر، مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی، انتشارات نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۰ ش، (چاپ دوم).
 • ۱۸- سروش، عبدالکریم، نهادنا آرام جهان، موسسه فرهنگی صراط، تهران، بی تا، (چاپ دوم).
 • ۱۹- Fazlurrahman: The pholosophy of Mulla sadra. Stare university of new York press, Aibany ۱۹۷۵.
 • ۲۰- اعوانی، غلامرضا، نقد و معرفی کتاب «فلسفه ملاصدرا» فضل الرحمن، جاویدان خرد، س ۳، ش ۲، پائیز ۱۳۵۶ ش.
 • ۲۱- Corbin, H: Mollasadra Shirazi: Le Lievre des Penetrations Metaphusiques, texte Introd. Et trad. Fransaise. Paris. Maisontleuve, ۱۹۶۴.
 • ۲۲- کربن، هانری، ملاصدرا، ترجمه و اقتباص ذبیح الله منصوری، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، ۱۳۷۲ ش، (چاپ پنجم).
 • ۲۳- مدرس زنوزی، علی، سبیل الرشاد (حاشیه مباحث معاد اسفار)، چاپ سنگی، تهران، ۱۳۱۰ ق.
 • ۲۴- مشکوه الدینی، عبدالحسین تاثیر و مبادی آن یا کلیات فلسفه طبیعی صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)، کتابخانه ابن سینا، مشهد، ۱۳۴۷ ش.
 • ۲۵- مشکوه الدینی، عبدالحسین، نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی «ملاصدرا»، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۴۷، (چاپ دوم: انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۶۱ ش.)
 • ۲۶- مطهری، مرتضی، حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، ۴ جلد، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۶۶- ۱۳۷۵ ش.
 • ۲۷- میری، محسن و محمدجعفر علمی، فهرست موضوعی کتاب «الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه»، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۷۴ ش.
 • ۲۷-۱- معرفی فهرست موضوعی کتاب «اسفار»، علی اصغر حقدار، آینه پژوهش، س ۷، ش ۳۶، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۵ ش.
 • ۲۸- Nasr. Hossein. Sadral-Din Shirazi and his Transcendent Theosophy. Imperial Iranian Acodemy of Philosophy, ۱۹۷۸.
 • ۲۹- Nasr, Hossein, Sadral-din Shirazi den hikmat Mutaaliyah. Tras. Bharudin Ahamad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa den Pustaka. ۱۹۹۲ (M)
 • ۳۰- نصر، حسین (به اهتمام و مقدمه)، یادنامه ملاصدرا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۰ق.
 • ۳۱- Horton. Max. Die philophischey System von schirazi/ strass. Bury ۱۹۱۳.

ه: مقالات نوشته شده دربارۀ ملاصدرا

 • ۵۲- آشتیانی، جلال الدین، انتقاد بر انتقاد، راهنمای سخن، س ۶، ش ۴ و ۵، تیر و مرداد ۱۳۴۲ ش.
 • ۵۳- آشتیانی، جلال الدین، انتقاد بر انتقاد بر انتقاد، راهنمای کتاب، س ۶، ش ۱ و ۲، فروردین و اردیبهشت ۱۳۴۲ ش.
 • ۵۴- الاشتیانی، السید جلال الدین، اصاله الوجود عند صدرالدین الشیرازی، تعریب السید عمار ابورغیف، الفکر السلامی، السنه الاولی، العدد الثانی، ربیع الثانی- جمادی الثانیه ۱۴۱۴ ق.
 • ۵۵- آیتی، محمد ابراهیم، فهرست ابواب و فصل کتاب اسفار، انتشارات دانشکده علوم معقول و منقول، ۱۳۴۰ ش.
 • ۵۶- ابراهیمی دینانی، غلامحسین، سه مساله فلسفی از خواجه نصیر تا ملاصدرا، معارف، دوره ۳، ش ۲، مرداد- آبان ۱۳۶۵ ش.
 • ۵۷- ابراهیمی دینانی، غلامحسین، اسماء و صفات حق در نظر صدرالمتالهین براساس اشتراک معنوی وجود، خردنامه صدرا، ش ۱، اردیبهشت ۱۳۷۴ ش.
 • ۵۸- ابراهیمی دنیانی، غلامحسین، حکمت متعالیه ملاصدرا در آیینه احادیث، خردنامه صدرا، ش ۱۰، زمستان ۱۳۷۶.
 • ۵۹- احمدی، احمد، حرکت جوهری و رابطه آن با خلق جدید، سیر عرفان و فلسفه در جهان اسلام (مجموعه مقالات سومین کنگره فرهنگی)، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۷ ش.
 • ۶۰- ارل کیلیچ، محمود، ملاصدرا در دایره اندیشمندان ترک، خردنامه صدرا، ش ۹ و ۸، تابستان و پاییز ۷۶.
 • ۶۱- اصغری، امیرحسین، سیری در آثار و احوال صدرالمتالهین (۱)، روزنامه اطلاعات، ش ۱۵۶۲۸، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۵ش.
 • ۶۲- اصغری، امیرحسین، مشرب فلسفی ملاصدرا (۲)، روزنامه اطلاعات، ش ۱۵۶۲۹، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۵ ش.
 • ۶۳- امانت، عباس، درباره ایرادات از تفسیری که درباره علم المعاد، ملاصدرا کرده ام، ایرانشناسی، ش ۱، ۱۳۶۸.
 • ۶۴- امیر معزی، محمدعلی، معرفی چند اثر تازه به طبع رسده صدرالمتالهین، ایران نامه، ش ۷، ۱۳۶۸ش.
 • ۶۵- انوار، عبدالله، نظریات ملاصدرا در حرکت جوهری و وجود ذهنی، موج، ش ۱.
 • ۶۶- ایمانپور، منصور، حرکت جوهری و ماورالطبیعه، خردنامه صدرا، ش ۱۰، زمستان ۱۳۷۶.
 • ۶۷- البغدادی، علی، المدرسه التفکیکیه و المدرسه الصدرائیه (۲)، الفکر السلامی، س ۷، ش ۱۳ و ۱۴، محرم الحرام- جمادی الاخره ۱۴۱۷ق.
 • ۶۸- بهشتی، احمد، مواد ثلاث از امور واقعی است یا اعتباری؟ نظر صدرالمتالهین در این باره چیست، خردنامه صدرا ش ۲، شهریور ۱۳۷۴ش.
 • ۶۹- پیر مرادی، محمدجواد، بررسی نظریه حدوث جسمانی نفس و معاد جسمانی از دیدگاه ملاصدرا، مصباح، س ۴، ش ۱۴، تابستان ۱۳۷۴ ش.
 • ۷۰- پیشوایی، محمد، نظرات مقایسه ای بحث المعرفه از نظر ابن سینا و سهروردی و ملاصدرا، مقالات و بررسیها.
 • ۷۱- تویسرکانی، احمد، نگاهی به قدیمترین نسخه کامل کتاب «اسفار»، خردنامه صدرا، ش ۲، شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۷۲- ثبوت، اکبر، حوزه فرنگی محل و کتاب «شرح الهدایه»، کیهان اندیشه، ش ۵۸، بهمن و اسفند ۱۳۷۳ ش.
 • ۷۳- ثبوت، اکبر، شرح هدایه در، هند، خردنامه صدرا، ش ۳، فروردین ۱۳۷۵ ش.
 • ۷۴- جمال پور، بهرام، ملاصدرا سه اندیشه فلسفی را به هم آمیخت، تلاش، ش ۵۲، آبان ۱۳۵۴ ش.
 • ۷۵- جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم (مقاله)، قبسات، ش ۱۰ و ۱۱ زمستان و بهار ۷۷ و ۷۸.
 • ۷۶- جوادی آملی، عبدالله، حکمت متعالیه مجموعه فهم و شهود، خردنامه صدرا، ش ۳، فروردین ۱۳۷۵ ش.
 • ۷۷- حائری یزدی، مهدی، درآمدی به کتاب «اسفار»، ایران نامه، ش ۸ و ۹، ۱۳۶۸ش.
 • ۷۸- حائری یزدی، مهدی، زبان برتر در فلسفه ملاصدرا، همشهری، شنبه ۱۷ تیر ۱۳۷۴ش.
 • ۷۹- حجازی، محمدرضا، وجود و علم در فلسفه صدرالمتالهین، معرفت، س۳، ش ۱۰، پائیز ۱۳۷۳ ش.
 • ۸۰- حجتی نیا، غلامحسین، گزارشی از ترجمه ابوالقاسم یزدی از «الشواهد الربوبیه»، کیهان اندیشه، ش ۶۱، مرداد و شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۸۱- حجتی نیا، غلامحسین، شارحان و محشیان آثار ملاصدرا، انیدشه حوزه، س ۲، ش ۵، تابستان ۱۳۷۵ ش.
 • ۸۲- حکمت، علی اصغر، از الکندی تا مولی صدرا، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، س ۱۰، ش ۳، فروردین ۱۳۴۲ ش.
 • ۸۳- حکیم، هنگامه، بعد چهارم گمانه ملاصدرا پیرامون حرکت جوهری اشیاء، بنیاد، س ۱، ش ۳، ۱۳۵۶ش.
 • ۸۴- حقدار، علی اصغر، فلسفه نوصدرایی (حکمت متعالیه در دوران معاصر)، کیهان هوائی، ش ۱۱۰۵، ۱۱ آبان ۱۳۷۳ش.
 • ۸۵- حقدار، علی اصغر، علامه طباطبایی فیلسوف نوصدرائی، کیهان هوائی، ش ۱۱۰۸، ۸ آذر ۱۳۷۳ش.
 • ۸۶- حقدار، علی اصغر، مبانی حکمت متعالیه از دیدگاه صدرالمتالهین، کلام اسلامی، س ۳، ش ۱۲، زمستان ۱۳۷۳ش.
 • ۸۷- حقدار، علی اصغر، کتابشناسی ملاصدرا، آینه پژوهش، س ۶، ش ۳۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۴ ش.
 • ۸۸- حقدار، علی اصغر، گفتاری در صدراشناسی (۱)، اندیشه حوزه، س ۱، ش ۲، پائیز ۱۳۷۴ ش.
 • ۸۹- حقدار، علی اصغر، گفتاری در صدراشناسی (۲)، اندیشه حوزه، س ۱، ش ۳، زمستان ۱۳۷۴ش.
 • ۹۰- حقدار، علی اصغر، گفتاری در صدراشناسی (۳)، اندیشه حوزه، س ۱، ش ۴، بهار ۱۳۷۵ ش.
 • ۹۱- حقدار، علی اصغر، ملاصدرا و شناخت فراعقلانی، کیهان اندیشه، ش ۶۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۵ ش.
 • ۹۲- حقدار، علی اصغر، استاد شهید مطهری و فلسفه نوصدرائی (۱)،، روزنامه اطلاعات، ش ۲۰۷۵۴، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۵ ش.
 • ۹۳- حقدار، علی اصغر، استاد شهید مطهری و فلسفه نوصدرائی (۲)، روزنامه اطلاعات، ش ۲۰۷۵۵، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۵ش.
 • ۹۴- حقدار، علی اصغر، فلسفه نوصدرائی (تبارشناسی فلسفه دوره اسلامی)، اندیشه حوزه ش ۱۱- ۹، پائیز ۱۳۷۵.
 • ۹۵- حقدار، علی اصغر، کتابشناسی ملاصدرا، قبسات، ش ۱۰ و ۱۱، زمستان و بهار ۷۸ و ۱۳۷۷.
 • ۹۶- حلبی، علی اصغر، بث شکوی یاد درد دل یک حکیم، یغما، س ۳۰، ش ۱۲، ۱۳۷۶ش.
 • ۹۷- حلبی، علی اصغر، درد دل حکیم- سخنان ملاصدرا، تلاش، ش ۸.
 • ۹۸- خامنه ای محمد، نگاهی به زندگی – شخصیت و مکتب صدرالمتالهین (۲)، خردنامه صدرا، ش ۱، شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۹۹- خامنه ای، محمد، نگاهی به زندگی- شخصیت و مکتب صدرالمتالهین (۲)، خردامه صدرا، ش ۲، شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۱۰۰- خامنه ای، محمد، نگاهی به زندگی- شخصیت و مکتب صدرالتالهین (۳)، خردنامه صدرا، ش ۳، فروردین ۱۳۷۵ ش.
 • ۱۰۱- خامنه ای، محمد، عرض عابرلحیاه فیلسوف الشرق صدرالمتالهین و مذهبه الفلسفی (۱)، تعریب: محمد غفرانی، خردنامه صدرا، ش ۳، فروردین ۱۳۷۵ش.
 • ۱۰۲- خامنه ای، محمد، نگاهی به زندگی- شخصیت و مکتب صدرالمتالهین (۴)، خردنامه صدرا، ش ۴، تیر ۱۳۷۵ش.
 • ۱۰۳- خامنه ای، محمد، عرض عابرلحیاه فیلسوف الشرق صدرالمتالهین و مذهبه الفلسفی (۲)، تعریب: محمد غفرانی، خردنامه صدرا، ش ۴، تیر ۱۳۷۵ ش.
 • ۱۰۴- خامنه ای سید محمد، همایش جهانی نکوداشت صدرالمتولهین، قبسات، ش ۱۰ و ۱۱، زمستان و بهار ۷۸ و ۱۳۷۷.
 • ۱۰۵- خرمشاهی، بهاء الدین، مفاتیح الغیب صدرالمتالهین، معارف، دوره ۱، ش ۲، مرداد- آبان ۱۳۶۳ش.
 • ۱۰۶- خسروجردی، احمد، سیری در روان شناسی صدرالمتالهین، مقالات و بررسیها، دفتر ۱۹/۲۰، ۱۳۵۳ش.
 • ۱۰۷- خسروجردی، احمد، سئوالی از ملاصدرا یا سخنی با ملاصدرا، هشتمین کنگره تحقیقات ایرانی، ش ۳، ۱۳۵۸ش.
 • ۱۰۸- داناسرشت، اکبر، پاسخ دو انتقاد، راهنمای کتاب، س ۶، ش ۴، و ۵، تیر و مرداد ۱۳۴۲ش.
 • ۱۰۹- داناسرشت، اکبر، درباره حرکت جوهری ملاصدرا، راهنمای کتاب، ش ۵.
 • ۱۱۰- دانش پروه، محدتقی، فهرست نگارشهای صدرای شیرازی، انتشارات دانشکده علوم معقول و منقول، ۱۳۴۰ ش.
 • ۱۱۱- دباشی، حمید، دیدگاهی بر افکار اجتماعی ملاصدرا: نظام اجتماعی در جهانی سرمدی، ایران نامه، ش ۳، ۱۳۶۴ش.
 • ۱۱۲- ذکاوتی قراگوزلو، علیرضا، نکته گیریهای ملاصدرا بر بوعلی، معارف، دوره ۸، ش ۱، فروردین- تیر ۱۳۷۰ش.
 • ۱۱۳- ذکاوتی فراگوزلو، علیرضا، انتقاد بر ملاصدرا در مصر ما، کیهان فرهنگی، س ۸، ش ۷، دی ۱۳۷۰ش.
 • ۱۱۴- راشد، حسینعلی، روح در نظر فیلسوف شیرازی، مهر، ش ۶.
 • ۱۱۵- رجائی، محمدخلیل، تعلیقات بر اسفار، مجله دانشکده ادبیات شیراز، ش ۷، بهمن ۱۳۴۱ش.
 • ۱۱۶- رحیمیان، سعید، مقایسه تطبیقی برخی مبانی نظامهای فلسفی سینوی. رشدی و صدرائی (در پرتو بررسی انتقادات ابن رشد به ابن سینا)، خردنامه صدرا، ش ۳، فروردین ۱۳۷۵ش.
 • ۱۱۷- رحیمیان، سعید، مقایسه تطبیقی برخی مبانی نظامهای فلسفی: سینوی، رشدی و صدرایی (۲)، خردنامه صدرا، ش ۴، تیر ۱۳۷۵ش.
 • ۱۱۸- رفیعی قزوینی، ابوالحسن، شرح حال صدرالمتالهین شیرازی و سخنی در حرکت جوهریه، انتشارات دانشکده علوم معقول و منقول، ۱۳۴۰ش.
 • ۱۱۹- زمانیان، محمدتقی، سیری در افکار ملاصدرا، دانشکده، س ۱، ش ۳، تابستان ۱۳۵۴ ش.
 • ۱۲۰- سجادی، جعفر، قوای نفسانی (ترجمه مفاتیح الغیب)، معارف اسلامی، ش ۹، ۱۳۴۸ ش.
 • ۱۲۱- سجادی، جعفر، بحث در علم یا وجود ذهنی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، س ۲۲، نش ۹۲/ ۹۱، ۱۳۵۴ ش.
 • ۱۲۲- سجادی، جعفر، از احساس تا قوه قدسیه از نظر صدرالدین شیرازی، مهر، ش ۱۱.
 • ۱۲۳- سجادی، جعفر، تاثیر اخوان الصفا، حمیدالدین کرمانی در صدرالدین شیرازی، مجله دانشکده ادبیات، س ۹، ش ۴.
 • ۱۲۴- سجادی، جعفر، حرکت جوهری در گذرگاه تاریخ، سیمرغ، س ۱، ش ۴ و ۵، ۱۳۶۹ش.
 • ۱۲۵- سجادی، جعفر، حرکت از دیدگاه ملاصدرا، سیر عرفان و فلسفه در جهان اسلام (مجموعه مقالات سومین کنگره فرهنگی)، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۷ ش.
 • ۱۲۶- شکیبا، عبدالله، شناخت از دیدگاه صدرالمتالهین (۱)، خردنامه صدرا، ش ۳، فروردین ۱۳۵۷ ش.
 • ۱۲۷- شکیبا، عبدالله، شناخت از دیدگاه صدرالمتالهین (۲)، خردنامه صدرا، ش ۴، تیر ۱۳۷۵ش.
 • ۱۲۸- طباطبائی، محمدحسین، صدرالدین محمد ابراهیم شیرازی مجدد فلسفه اسلامی در قرن ۱۱ هجری، دانشکده علوم معقول و منقول، ۱۳۸۰ ق.
 • ۱۲۹- طاهری، صدرالدین، گزارشی ازتفاسیر صدرالمتالهین بر قرآن کریم، خردنامه صدرا، ش ۱، اردیبهشت ۱۳۷۴ ش.
 • ۱۳۰- طبری، احسان، دیالکتیک در اندیشه برخی از متفکران ایرانی (دیالکتیک صدرالدین شیرازی)، دنیا، دوره ۲، ش ۲، ۱۳۳۹ش.
 • ۱۳۱- عبادی شاهرودی، علی، حرکت تالیفی جوهر و نظریه نسبیت، کیهان اندیشه، ش ۵۸، بهمن و اسفند ۱۳۷۳ ش.
 • ۱۳۲- عابدی شاهرودی، علی، حرکت تالیفی جوهر و نظریه نسبیت، کیهان اندیشه، ش ۵۸، بهمن و اسفند ۱۳۷۳ ش.
 • ۱۳۳- عابدی شاهرودی، علی، بررسی مقدماتی تئوری زمان، کیهان اندیشه، ش ۶۳، آذر و دی ۱۷۴ ش.
 • ۱۳۴- عابدی شاهرودی، علی، حرکت و مسافت، کیهان اندیشه، ش ۶۴، بهمن و اسفند ۱۳۷۴ ش.
 • ۱۳۵- عباس رضوی، اطهر، تاثیر حکمت اشراق و فلسفه میرداماد و ملاصدرا در شبه قاره هند و پاکستان، جاویدان خرد، س ۴، ش ۲، پائیز ۱۳۶۰ ش.
 • ۱۳۶- علیزاده، بیوک، تمایز ماهیت مکتب فلسفی ملاصدرا از دیگر مکتب ها، خردنامه صدرا، ش ۱۰، زمستان ۱۳۷۶.
 • ۱۳۷- غرویان، محسن، امکان وجود فقری در فلسفه، کیهان اندیشه، شماره ۵۰، مهر و آبان ۱۳۷۲ ش.
 • ۱۳۸- غرویان محسن، آیا حرکت جوهری اشتدادی است؟ قبسات شماره ۱۰ و ۱۱ ت زمستان و بهار ۷۸ و ۱۳۷۷.
 • ۱۳۹- فلاطوری، جواد، درباره حرکت جوهری، راهنمای کتاب، ش ن۵.
 • ۱۴۰- قاضیان رحمت الله، منابع مواد ثلاث از امور عامه اسفار، مقالات و بررسیها.
 • ۱۴۱- کاکائی، قاسم، شیراز مهد حکمت زادگاه ملاصدرا، خردنامه صدرا، ش۲، شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۱۴۲- کدیور، محسن، اندیشه های جدید و ارزش تفکر فلسفی صدرالمتالهین، کیهان اندیشه، ش ۵۰، مهر و آبان ۱۳۷۲ ش.
 • ۱۴۳- کرن، هانری، مقام ملاصدرای شیرازی در فلسفه ایران، ترجمه حسین نصر، مجله دانشکده ادبیات، س ۱۲، ش ۱، مهر ۱۳۴۳ ش.
 • ۱۴۴- کرمانی، طوبی، اشاره ای به سه مکتب فلسفی اسلامی: مشایی، اشراقی و صدرائی درباره زمان، خردنامه صدرا، ش۴، تیر ۱۳۷۵ ش.
 • ۱۴۵- کریمی زنجانی اصل، محمد، حکمت صدرائی، سیاست از چشم اندازی دیگر، ماهنامه چیستا، آذر و دی ۱۳۷۷.
 • ۱۴۶- گرامی، محمدعلی، جنبش ذاتی طبیعت (۱)، کیهان اندیشه، ش ۶۰، خرداد و تیر ۱۳۷۴ش.
 • ۱۴۷- گرامی، محمدعلی، جنبش ذاتی طبیعت (۲)، کیهان اندیشه، ش ۶۱، مرداد و شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۱۴۸- گرامی، محمدعلی، جنبش ذاتی طبیعت (۳)، کیهان اندیشه، ش ۶۳، آذر و دی ۱۳۷۴ ش.
 • ۱۴۹- گرامی، محمدعلی، جنبش ذاتی طبیعت (۴)، کیهان اندیشه، ش ۶۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۵ ش.
 • ۱۵۰- مبینی، حسن، اصالت وجود در حکمت متعالیه و فلسفه غرب، کیهان اندیشه، ش ۴۹، مرداد و شهریور ۱۳۷۲ش.
 • ۱۵۱- محقق داماد، مصطفی، امامت و ولایت از دیدگاه صدرا، خردنامه صدرا، ش ۲، شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۱۵۲- محمدی، مجید، ملاصدرا و فلسفه نبوت، کیهان اندیشه، ش ۴۳، مرداد و شهریور ۱۳۷۱ش.
 • ۱۵۳- مجتهدی، کریم، ملاصدرا به روایت هانری کربن، خردنامه صدرا، ش ۹ و ۸، تابستان و پائیز ۱۳۷۶.
 • ۱۵۴- مدرسی چهاردهی، مرتضی، اشعار عرفانی صدرالدین شیرازی، مهر، ش ۱۰.
 • ۱۵۵- مدرسی چهاردهی، مرتضی، حکمت و عرفان صدرالدین شیرازی، مهر، ش ۱۱.
 • ۱۵۶- مرتضوی، جمشید، بحثی درباره وجود از نظر صدرالمتالهین، مجله دانشکده ادبیات تبریز، ش ۲۴، ۱۳۵۱ش.
 • ۱۵۷- مرتضوی، جمشید، بحثی در حرکت جوهری و حقیقت بعد رابع، دانشکده ادبیات تبریز، ش ۲۶، ۱۳۵۳ ش.
 • ۱۵۸- مرتضوی، جمشید، چند نکته از فلسفه اسپی نوزا و ملاصدرا، مجله دانشکده ادبیات تبریز، ش ۲۸، ۱۳۵۵ ش.
 • ۱۵۹- مظفر محمدرضا، [زیست نامه صدرالمتالهین] ترجمه روحانی نژاد حسین، قبسات شماره ۱۰ و ۱۱، زمستان و بهار ۷۸ و ۱۳۷۷.
 • ۱۶۰- معلمی حسن، معرفت شناسی از دیدگاه حکمت متعالی، قبسات شماره ۱۰ و ۱۱، زمستان و بهار ۷۸ و ۱۳۷۷.
 • ۱۶۱- مهاجر محسن، فلسفه سیاسی ملاصدرا، قبسات شماره ۱۰ و ۱۱، زمستان بهار ۷۸ و ۱۳۷۷.
 • ۱۶۲- مشکوه الدینی، عبدالحسین، اصول فلسفی معتزله و اثر آن در افکار صدرالدین شیرازی، نخستین کنگره تحقیقات ایرانی، ش۳، ۱۳۵۴ ش.
 • ۱۶۳- مشکوه الدین، عبدالحسین، بساطت تصدیق به روش صدرالدین شیرازی و ارتباط این مساله با مساله کثرت با وحدت وجود، منطق و مباحث الفاظ به اهتمام مهدی محقق و توشی هیکوایزوتسو، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰ش.
 • ۱۶۴- مصباح یزدی، محمدتقی، نکاتی پیرامون اصالت وجود در فلسفه ملاصدرا، کیهان فرهنگی، س ۸، ش ۶، آذر ۱۳۷۰ش.
 • ۱۶۵- مصباح یزدی، محمدتقی، حرکت جوهریه و ارتباط ان با مسئله زمان، خردنامه صدرا، ش ۱، اردیبهشت ۱۳۷۴ش.
 • ۱۶۶- مصلح، جواد، مبانی فلسفی و معتقدات شخصی صدرالمتالهین، انتشارات دانشکده علوم معقول و منقول، ۱۳۴۰ ش.
 • ۱۶۷- مصلح، جواد، اصول فلسفه صدرالدین شیرازی، جشن نامه هانری کربن زیر نظر حسین نصر، انجمسن فلسفه ایران، ۱۳۵۶ ش.
 • ۱۶۸- مصلح، جواد، بحث فلسفی (۱)، معارف، ش ۲۴/۲۵، ۱۳۵۵ش.
 • ۱۶۹- مصلح، جواد، بحث فلسفی (۲)، معارف، ش ۲۶، ۱۳۵۵ ش.
 • ۱۷۰- مصلح، جواد، اسفار (۱)، معارف اسلامی، ش ۲۳، ۱۳۵۴ ش.
 • ۱۷۱- مصلح، جواد، اسفار (۲)، معارف اسلامی، ش ۲۴، ۱۳۵۵ش.
 • ۱۷۲- مصلح، جواد، اصول فلسفه صدرالدین شیرازی (۱)، همشهری، یکشنبه ن۱ بهمن ۱۳۷۴ ش.
 • ۱۷۳- مصلح، جواد، اصول فلسفه صدرالمتالهین (۲)، همشهری، دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۷۴ش.
 • ۱۷۴- موسوی بهبهانی، علی، نظریه میرداماد و ملاصدرا در مساله حدوث و قدم عالم، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، س ۲۳، ش ۲- ۱، ۱۳۵۵ش.
 • ۱۷۵- موسوی بهبهانی، علی، رای المیرداماد و الملاصدرا فی مساله حدوث العالم و قدمه، الفکر الاسلامی، ش ۳۲- ۳۱، ۱۳۵۵ش.
 • ۱۷۶- موسویان، حسین، گذری بر نظریه ملاصدرا در باب حمل و مقایسه آن با دیدگاه کانت، خردنامه صدرا، ش ۲، شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۱۷۷- مویدی، محسن، صدرا و عدمیت ممکنات، خردنامه صدرا، ش ۳، فروردین ۱۳۷۵ ش.
 • ۱۷۸- نافذ، محمدرضا، قوای مدرک وب یان حقیقت ادراک از نظر ابن سنا و ملاصدرا، مقالات و بررسیها.
 • ۱۷۹- نژاد سلیم، رحیم، جهان یک سیاله روان، کیهان اندیشه، ش ۳۳، آذر و دی ۱۳۶۹ ش
 • ۱۸۰- نژاد سلیم، رحیم، ابتکار صدرالمتالهین در علت و معلول، کیهان اندیشه، ش۴۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۲ش.
 • ۱۳۰- Nasr,,Hossein. Malla Sadra (in Encyclopedi of Pholosophy. Mcmillan. New York ۱۹۶۶, vol ۵, p. ۴۱۱- ۴۱۳).
 • ۱۳۱- Nasr, Hossein. Milla sadra vellahi Hikmet. Trans. Mustata Armagan. Istanbul: insan Yayinlari, ۱۹۹۰. (T).
 • ۱۳۲- نصر، حسین، مابعدالطبیعه صدرالدین شیرازی و فلسفه اسلامی در ایران دوره قاجار، ترجمه جواد قاسمی، مشکوه، ش ۳۲، ۱۳۷۱ش.
 • ۱۳۳- نصر، حسین، ملاصدرا در هندوستان، راهنمای کتاب، س ۴، دی ۱۳۴۰ ش.
 • ۱۳۴- نصر، حسین، آشنایی با ملاصدرا در مغرب زمین، دانشکده معقول و منقول، ۱۳۴۰ ش.
 • ۱۳۵- نفیسی، سعید، صدرالدین شیرازی، جهان نو.
 • ۱۳۶- ولائی، مهدی، صدرالمتالهین و نامه او به میرداماد- گفتار میرداماد درباره او، نامه آستان قدس، س ۱، ش ۹.
 • ۱۳۷- همائی، جلال الدین، تجدد امثال و حرکت جوهری، جاویدان خرد، ش ۳، ۱۳۵ش.
 • ۱۳۸- هاشمی گلپایگانی محمدرضا، کاربرد نظریه حرکت در تبیین رابطه ی انسان ا پدیده حرکت اختیاری، قبسات شماره ۱۰ و ۱۱، زمستان و بهار ۷۸ و ۱۳۷۷.
 • ۱۳۹- یاسمی، رشید، حرکت جوهری، یادنامه دینشاه ایرانی، نص ۱۷۳- ۱۹۹، (فلسفه ملاصدرا).
 • ۱۴۰- یزدی مطلق (فاضل)، محمود، گزارشی از نسخه های خطی آثار حکیم صدرالمتالیهن شیرازی موجود در کتباخانه های مشهد مقدس، خردنامه صدرا، ش ۲، شهریور ۱۳۷۴ش.
 • ۱۴۱- یوسف ثانی، محمود، استلزام محال در برهان خلف از نظر ملاصدرا، خردنامه صدرا، ش۲، شهریور ۱۳۷۴ش.
 • ۱۴۲- یثربی سیدیحیی، فلسفه امامت از منظر صدرا، قبسات، شماره ۱۰ و ۱۱، زمستان و بهار ۷۸ و ۱۳۷۷.
 • ۱۴۳- ؟، اصولی که معاد صدرالدین بر آن استوار استع مکتب اسلام، س ۳۰، ش ۲، خرداد ۱۳۶۹ ش.
 • ۱۴۴- ؟، تاثیر حکمت اشراق و فلسفه میرداماد و ملاصدرا در هند و پاکستان، جاویدان خرد، س ۴، ش۲، پائیز ۱۳۶۰ ش.
 • ۱۴۵- ؟، سرگذشت و آثار ملاصدرا، راهنمای کتاب، ش ۴.
 • ۱۴۶- ؟، فلسفه ملاصدرا به زبان سان بنالی، مقالات و بررسیها، بهمن ۱۳۷۰ ش.

و: مصاحبه‌ها و کنفرانس‌هایی دربارۀ ملاصدرا

 • ۱- تحلیل اندیشه های صدرالمتالهین: غلامرضا اعوانی محمد خامنه ای- رضا داوری- غلامحسین ابراهیمی دینانی- محسن کدیور- مصطفی محقق داماد، کیهان اندیشه، ش ۵۷، آذر و دی ۱۳۷۳ ش. (چاپ دوم: خردنامه صدرا، ش ۲، شهریرو ۱۳۷۴ ش).
 • ۲- تفکر و موقعیت صدرالمتالهین در فلسفه: غلامرضا اعوانی – غلامحسین ابراهیمی دینانی- رضا داوری- مصطفی محقق داماد، خردنامه صدرا، ش ۱، اردیبهشت ۱۳۷۴ ش.
 • ۳- تمهیدات و انگیزه ها در کنگره جهنی ملاصدرا، محمد خامنه ای، کیهان اندیشه، ش ۵۸، بهمن و اسفند ۱۳۷۳ش.
 • ۴- حکمت متعالیه زبان برتر حکمت، مهدی حائری یزدی، خردنامه صدرا، ش ۲، شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۵- گفتگو درباره حکمت متعالیه: غلامرضا اعوانی غلامحسین ابراهیمی دینانی- محمد اسماعیل صائنی مهدی دهباشی، کیهان اندیشه، ش ۴۸، خرداد و تیر ۱۳۷۲ ش.
 • ۶- ملاصدرا حکیمی متاله- فرید در برهانیات و ناظر هوشمندی در عرفانیات، جلال الدین آشتیانی، خردنامه صدرا، ش ۲، شهریور ۱۳۷۴ ش.
 • ۷- مرحوم مطهری و همچنین مرحوم طباطبائی از پیروان صدیق ملاصدرا بودند، عبدالکریم سروش، هفته نامه سروش، س ۳، ش ۱۴۳، اردیبهشت ۱۳۶۱ ش.
 • ۸- موقعیت و عظمت ملاصدرا و مکتب او، محمد خامنه ای و دیگران، خردنامه صدرا، ش ۳، فروردین ۱۳۷۵ ش.
 • ۹- حکمت صدرایی، ماهیت و مختصات، عبدالله جوادی آملی، علی اکبر رشاد، احمد واعظی و عبدالله نصری، قبسات، شماره ۱۰ و ۱۱، زمستان و بهار ۷۸ و ۱۳۷۷.

ز: گزیده‌ها (کتاب، مجموعه)

 • ۱- آشتیانی، جلال الدین، «منتخبات فلسفی از صدرالحکماء ملاصدرای شیرازی»: منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، ج ۱، قسمت ایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسه، تهران، ۱۳۵۰ ش، (چاپ دوم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۶۳ ش)، ص ۹۸.
 • ۲- اقبال لاهوری، محمد، «صدرالدین شیرازی»: سیر فلسفه در ایران، ترجمه آریان پور، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۵۷ ش، ص ۱۳۰.
 • ۳- امین، محسن، «المولی صدرالدین محمد بن ابراهیم الشیرازی»: اعیان الشیعه، ج ۷، چاپ دوم: دارالتعارف، تهران، ص ۳۲۱.
 • ۴- بیدارفر، محسن، «حول الکتاب و المولف (ملاصدرا)»: تفسیر القرآن الکریم، ج ۱، انتشارات بیدار، قم، ۱۳۶۳ ش، (چاپ دوم: ۱۳۷۳ ش)، ص ۱۱.
 • ۵- پرتو، ابوالقاسم، «جنبش گوهری»: اندیشه های فلسفی ایران، انتشارات اساطیر، تران، ۱۳۷۳ ش، ص ۲۸۳.
 • ۶- تنکابنی، محمد، قصص المعلماء، بی نا، تهران، ۱۳۱۳ ق، ص ۳۲۹.
 • ۷- حقیقت، عبدالرفیع، «ملاصدرای شیرازی»: تاریخ علوم و فلسفه ایرانی از جاماسب تا حکیم سبزواری، تهران، ۱۳۷۲ ش، ص.
 • ۸- حلبی، علی اصغر، «صدرالدین شیرازی»: تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی، انتشارات اساطیر، تهران، ۱۳۷۳ش، ص ۴۷۲.
 • ۹- خوانساری، محمد، «محمدبن ابراهیم شیرازی»: روضات الجنات، ج ۲، چاپ سنگی، طهران، ۱۳۰۶ق، ص ۳۳۱.
 • ۱۰- داناسرشت، اکبر، افکار سهروردی و ملاصدرا با خلاصه ای از حکمت الاشراق و اسفار، تهران، ۱۳۱۶ ش (چاپ سوم: ۱۳۴۸ ش).
 • ۱۱- طباطبائی، محمدحسین، «تاریخ حیات و روش فلسفی ملاصدرا»: مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها، ج ۲، بکوشش هادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ش، ص ۳.
 • ۱۲- طباطبائی، محمدحسین، «انتقاد بر انتقاد یادنامه ملاصدرا»: مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها، ج ۲، بکوشش هادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ش، ص ۲۱.
 • ۱۳- طباطبائی، محمدحسین، «بحثی درباره ملاصدرا»: مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها، ج ۲، بکوشش هادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ش، ص ۳۳.
 • ۱۴- طباطبائی، محمدحسین، «اصالت وجود و هدف حیات»: مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها، ج ۲، بکوشش هادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ش، ص ۱۰۵.
 • ۱۵- فخری، ماجد، «توسعه بعدی حکمت الاشراق صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) و اخلافش»: سیر فلسفه در جهان اسلام، ترجمه فارسی زیر نظر نصرالله پور جوادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران ۱۳۷۲ش، ص ۳۲۵.
 • ۱۶- کربن، هانری، «ملاصدرا شیرازی و شاگردان او»: تاریخ فلسفه اسلامی، ج ۲، ترجه جواد طباطبائی، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۷۰ش، ص ۱۵۷.
 • ۱۷- مدرسی چهاردهی، مرتضی، تاریخ فلسفه اسلام، ج ۱، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۳۶ ش، ص ۱۷۹.
 • ۱۸- مدرس تبریزی، محمدعلی، «ملاصدرا»: ریحانه الادب، ج ۲، مطبعه سعدی، طهران، ۱۳۳۱ ش، ص ۴۵۸.
 • ۱۹- مطهری، مرتضی، «حکمت صدرالمتالهین»: مجموعه آثار، ج ۱۳، انتشارات صدرا، تهران ۱۳۷۳ ش، ص ۲۴۹.
 • ۲۰- مطهری، مرتضی، «فلسفه ملاصدرا»: مجموعه آثار، ج ۱۳، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۷۳ش، ص ۲۷۱.
 • ۲۱- نصر، حسین، «صدرالدین شیرازی(ملاصدرا)»: تاریخ فلسفه در اسلام، ج۲، ترجمه فارسی زیرنظر نصرالله پورجوادی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۸ ش، ص ۴۷۵.
 • ۲۲- نصر، حسین، «ملاصدرا در هندوستان»: معارف اسلامی درجهان معاصر، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، چاپ سوم: ۱۳۷۱ ش، ص ۱۲۳.
 • ۲۳- نصر، حسین، «آشنایی با ملاصدرا در مغرب زمین»: معارف اسلامی در جهان معاصر، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، چاپ سوم: ۱۳۷۱ ش، ص ۱۳۳.
 • ۲۴- نعمه، عبدالله، «ملاصدرا»: فلاسفه شیعه، ترجمه سید جعفر غضبان، سازمان انتشارات و آموزش اسلامی، تهران، ۱۳۶۹ ش، ص ۴۷۷.