عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
مقاله
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > مقاله > پیام علامه طباطبایی به مناسبت شهادت آیةالله مطهری

پیام علامه طباطبایی به مناسبت شهادت آیةالله مطهری

انتشار: شنبه ۲۵ ذی‌القعده ۱۴۳۵ - بروزرسانی: یکشنبه ۶ رمضان ۱۴۳۷
منبع: مجموعه آثار استاد شهید مطهری ، جلد اول، صفحه: 11
باسمه تعالى‌

به ياد يك شخصيّت علمى و فلسفى كه با درگذشت خود دنيايى را غرق اسف و جهان فضل و دانش را با از ميان رفتن خود عزادار نمود.

مرحوم مغفور مطهّرى كه دانشمندى بود متفكّر و محقّق، داراى هوشى سرشار و فكرى روشن و ذهنى واقع‌بين، تأليفاتى كه از خود به يادگار گذاشته و تحقيقاتى كه در اطراف مقاصد علمى و برهانى نگاشته و در لابلاى كتابهايش به چشم مى‌خورد، اعجاب‌آور است.

مرحوم مطهّرى با تاريخ زندگى پر ارزش و سعادتمند خود كه پر از تلاش علمى و تفكّر فلسفى بود به شيفتگان علم و فلسفه پيغامى رسا و پرارزش مى‌فرستد كه از كوشش و تلاش كمالى هرگز آرام ننشسته و مجاهده علمى و كمالى را هرگز فراموش نكنند و حيات خود را كه بهترين متاع انسانى است در بازار حقايق به حيات معنوى- كه حيات عالى انسانى است و تا دنيا دنياست بقاى ابدى دارد- تبديل كنند و در اين چند روز زندگى شيفته و فريفته شخصيّتهاى ساختگى و خيالى نباشند.

آرى، يك راه باريكى كه يك مرد دانشمند به حقايق باز كند، براى وى حيات ابدى مى‌بخشد و از دنيا و مافيها ارزنده‌تر است.