عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
مقاله
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > مقاله > ویژگی های هر یک از اهل بیت در برآوردن حاجات از زبان مرحوم ملکی تبریزی

ویژگی های هر یک از اهل بیت در برآوردن حاجات از زبان مرحوم ملکی تبریزی

انتشار: پنج‌شنبه ۲۲ رجب ۱۴۳۵ - بروزرسانی: جمعه ۵ رجب ۱۴۳۶
منبع: المراقبات ترجمه ابراهیم محدث بندرریگی ، ص 82.

خصوصيتهاى معصومين عليهم السّلام در حوايج مختلف‌

امام حسن عسكرى عليه السّلام خصوصيتى براى برآورده شدن حاجات اخروى دارد. معصومين عليهم السّلام گرچه هر كدام از آنان وسيله‌اى براى بندگان خدا در جميع حوائج مى‌باشند ولى هر كدام خصوصيتى براى بعضى از حاجتها دارا مى‌باشند - چنانچه دعاى توسل شاهدى بر اين مطلب است - رسول خدا و دختر بزرگوارش و امام حسن و امام حسين عليهم السّلام در حاجتهاى مربوط به بدست آوردن طاعت خدا و خوشنودى او خصوصيتى دارند. امير المؤمنين عليه السّلام خصوصيتى در مورد انتقام از دشمنان و برطرف نمودن ظلم ظالمين دارد. امام سجاد عليه السّلام خصوصيتى در مورد ستم پادشاهان و القاءات و وسوسه‌هاى شيطان دارد. امام باقر عليه السّلام و امام صادق عليه السّلام خصوصيتى در كمك گرفتن در مورد آخرت دارند. امام كاظم عليه السّلام خصوصيتى در مورد سلامتى كامل از بيماريها و دردهايى كه مردم از آن گريزانند دارد. امام رضا عليه السّلام خصوصيتى در مورد ترسهاى مسافرت در دريا و خشكى و زمينهاى بى‌آب و علف و بدون آبادى و سكنه دارد. امام جواد عليه السّلام خصوصيتى در مورد توسعه روزى و بى‌نياز شدن از آنچه در دست مردم است دارد.

امام هادى عليه السّلام خصوصيتى در مورد قضاى نافله‌ها و احسان به برادران مؤمن و به كمال رسيدن طاعتهاى پروردگار دارد. امام حسن عسكرى عليه السّلام خصوصيتى در كمك نمودن در مورد آخرت دارد. و امام عصر ما، پناهگاه، اميد و حافظ ما، نور ما و زندگى ما، امام مهدى (عج) جامع تمام خصوصيات مذكوره بوده و براى حاجات ديگر نيز توسل به او مناسب است.

و اين روز را همانطور كه ساير روزهاى شريف را به پايان مى‌رسانند ختم نموده و ماه را نيز با آنچه ماههاى ديگر را ختم مى‌نمايند و در ماههاى ديگر گفتيم به پايان برساند.