عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
مقاله
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > مقاله > اعمال ماه الربیع الثانی در کلام مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

اعمال ماه ربیع الثانی در کلام مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

تغییر عنوان از: اعمال ماه الربیع الثانی در کلام مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی
انتشار: دوشنبه ۹ رمضان ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- اول‌ ربیع الثانی
 • ↓۲- دهم ربيع الثانی
 • ↓۳- پانویس

اول‌ ربیع الثانی

از مهمترين اعمال اين ماه چنانچه در جميع ماهها گفتيم، دعا در اول آن است، بخصوص دعاى بلند مرتبه و گرانقدرى كه در اول آن روايت شده است.

دهم ربيع الثانی

روايت شده، اين روز روز ولادت مولا و امام ما امام حسن عسكرى عليه السّلام مى‌باشد [۱]و مراقبت از روزهاى ولادت ائمه عليهم السّلام شبيه به مراقبت روز ولادت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است. زيرا اين روزها نيز مانند آن روز مراسم سرور، شكرگزارى و بزرگداشت با اعمال قلبى و بدنى دارند، گرچه روز ولادت پيامبر حق خاصى دارد. و اما خصوصيتى كه اين روز دارد اين است كه مولود اين روز پدر بلا واسطه امام ما - جان جهانيان فداى او باد - مى‌باشد. بنابراين سزاوار است شيعيان با امورى مناسب به امام زمان عليه السّلام تهنيت گفته و حاجات خود را از كسى كه در اين روز متولد شده بخواهند. و نيز بخواهند كه سفارش او را به امام زمانش نموده تا او را مورد نظر و لطف خود قرار داده و او را از بخششها و بزرگواريهاى خود بهره‌مند نمايد.

پانویس

۱. إقبال الأعمال: ۳ - ۱۴۹.

عناوین دیگر این نوشتار
 • اعمال ماه ربیع الثانی در کلام مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی (عنوان اصلی)
 • اعمال ماه الربیع الثانی در کلام مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی