عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

پیمانه

پیمانه: ۱ـ هر ذرّه عالم از آن جهت که پيمانه شراب محبت فطری الهی است. ۲ـ دل عارف که در او مشاهده انوار غیبی می‌کنند. ۳ـ شراب حقيقت. (سیر و سلوک (طرحی نو در عرفان عملی شیعی))

مربوط به دسته های:اصطلاحات عرفانی - زبان سلوک -