عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

محمدرضا حکیمی

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- محمدرضا حكيمی

محمدرضا حكيمی

یکی از چهره‌های شاخص نسل سوم جریان تفكيك، محمدرضا حكيمي است و متولد فروردین ۱۳۱۴ ش در مشهد است.

حکیمی در سال ۱۳۲۶ وارد حوزه علمیه خراسان شد و بیست سال از عمر خود را در حوزه گذراند. در این مدت به تحصیل دروس مقدمات، سطح، خارج و... پرداخت. از استادان وي می‌توان مرحوم ادیب نیشابوری و آیت الله میرزا احمد مدرس یزدی وآيه الله شيخ هاشم قزويني و آيه الله ميلاني را نام برد. و در معارف و حكمت از شیخ مجتبی قزوینی استفاده نموده و بيشتر تحت تإثير افكار وي است تا ديگران. وي با مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی نيز ارتباطاتي داشته و از ايشان اجازۀ نقل حديث دارد.

در دوران پس از انقلاب در تهران مسكن گزيد و توانست به كمك قلم و بيان شيرين و اغراق آميزش مكتب تفكيك را در فضاي پايتخت و احياناً برخي مراكز دانشگاهي ترويج دهد. در اين راستا و در مهمترين گام مقاله و سپس كتاب مكتب تفكيك را منتشر ساخت تا انديشه‌هاي به دست فراموشي سپردة ميرزا مهدي اصفهاني را با نام مكتب تفكيك احيا كند و آثار وي را در دورة سوّم مكتب تفكيك مهمترين عامل رواج اين مكتب در سطح كشور به شمار مي‌آيد.

هر چند وي درگذشته فردي مبارز و مدافع انديشه‌هاي امام خميني رحمة‌الله‌عليه شمرده مي‌شد اما در سال‌هاي اخير به انتقادهاي جدي از نظام جمهوري اسلامي پرداخته و برخي از انديشه‌هاي انقلابي خويش را انكار نموده‌است.

محمدرضا حكيمي نويسنده‌اي پركار و اديبي توانمند است و آثار وي متوني ادبي است كه بيانگر ديدگاه‌هاي نويسنده در موضوعاتي بيشتر اجتماعي و اصلاح‌گرانه است كه ميان آنها مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

خورشید مغرب، مکتب تفکیک، اجتهاد و تقلید در فلسفه، الهیات الهی و الهیات بشری، عقل سرخ، معاد جسمانی در حکمت متعالیه، مقام عقل و ...

موسوعة هشت جلدي الحياة نيز كه مجموعه‌اي حديثي است از آثار اوست كه در آن از برادران خويش محمد و علي حكيمي نيز ياري جسته‌است.

مربوط به دسته های: اعلام تفکیک -