عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

طره

طرّه

طرّه به ضم اول و تشدید دوم در لغت به معنای موی آراسته بر پیشانی است.

مصلحت ديد من آنست كه ياران همه كار

بگذارند و خم طره يارى گيرند