عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

شب

شب در اصلاح عرفانی به معنای عالم غیب و جبروت است و تاریکی شب به معنای ظلمت ممکنات از جهت آنکه ظل‌اند.

(سیر و سلوک (طرحی نو در عرفان عملی شیعی))

مربوط به دسته های:زبان سلوک - اصطلاحات عرفانی -