عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.

سهل تستری

انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵

سهل تستري

سهل تستری بسيار مورد توجه عرفاي پس از خود مي‌باشد. در رياضات و مجاهدات قدمی راسخ داشت. از همين رو سلسله‌ای از عرفا كه پيرو او هستند، و بر مسئلة رياضت تأكيد دارند، به «سهليه» معروف‌اند.

در تاريخ وفات او اختلاف است. گاهي سال ۲۸۳ق و گاهي سال ۲۹۳ق گفته مي‌شود.

مقالات مرتبط

مربوط به دسته های: قرن اول تا چهارم هجری -