عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > دانشنامه > المراقبات > مراقبات ماه ذی الحجه > دعای مباهله پیامبر گرامی اسلام

دعای مباهله پیامبر گرامی اسلام

انتشار: سه‌شنبه ۱۴ ذی‌القعده ۱۴۳۵

امام صادق عليه السّلام از امام باقر عليه السّلام نقل می‌کنند که فرمودند:

اگر بگويم اسم اعظم خداوند در اين دعا مى‌باشد، راست گفته‌ام. و اگر مردم مى‌دانستند اين دعا چه اثرى در اجابت دعا دارد با تمام توان براى آموختن آن تلاش مى‌كردند.

سيد ابن طاووس در کتاب اقبال می‌گوید:

من نيز براى برآورده شدن حاجاتم آن را خوانده و به نتيجه مى‌رسم. و اين همان دعاى مباهله است كه اين آيه در شأن آن نازل شد:

«بگو: بياييد فرزندان ما و شما، زنان ما و شما، نفسهاى ما و شما را گرد آورده آنگاه مباهله نموده و...».

اين دعا را جبرييل عليه‌السّلام براى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آورده و گفت:

با وصى، دو نوه و دخترت با آنان مباهله كن و اين دعا را بخوان.

فهرست
 • ↓۱- دعای مباهله پیامبر گرامی اسلام
 • ↓۲- پانویس

دعای مباهله پیامبر گرامی اسلام

اللّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهائِكَ بِأَبْهاهُ وَ كُلُّ بَهائِكَ بَهِيُّ، اللّهُمَّ انِّي اسْأَلُكَ بِبَهائِكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلالِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُّ جَلالِكَ جَلِيلٌ، اللّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ بِجَلالِكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمالِكَ جَمِيلٌ اللّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ بِجَمالِكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ انِّي أَدْعُوكَ كَما امَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَما وَعَدْتَنِي.


اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِها وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ، اللّهُمَّ انِّي اسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّها،

اللّهُمَّ انِّي اسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ، اللّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِها وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ واسِعَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّها،

اللّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَما امَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَما وَعَدْتَنِي.


اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمالِكَ كامِلٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمالِكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِماتِكَ بِأَتَمِّها وَ كُلُّ كَلِماتِكَ تامَّةٌ، اللّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِماتِكَ كُلِّها،

اللّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمائِكَ بِأَكْبَرِها وَ كُلُّ أَسْمائِكَ كَبِيرَةٌ، اللّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمائِكَ كُلِّها

اللّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَما امَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَما وَعَدْتَنِي.


اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّها، وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّها،

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضاها، وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ ماضِيَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّها،

اللّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِها عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ، وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّها،

اللّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَما امَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَما وَعَدْتَنِي.


اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نافِذٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسائِلِكَ بأَحَبِّها الَيْكَ وَ كُلُ‌ مَسائِلِكَ [۱] الَيْكَ حَبِيبَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسائِلِكَ كُلِّها،

اللّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَما امَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَما وَعَدْتَنِي.


اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَ كُلُّ سُلْطانِكَ دائِمٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطانِكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَ كُلُّ مُلْكِكَ فاخِرٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَما امَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَما وَعَدْتَنِي.


اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَلائِكَ بِأَعْلاهُ وَ كُلُّ عَلائِكَ عالٍ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَلائِكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آياتِكَ بِأَعْجَبِها وَ كُلُّ آياتِكَ عَجِيبَةٌ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآياتِكَ كُلِّها،

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ، وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ، اللّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ،

اللّهُمَّ إِنِّي ادْعُوكَ كَما امَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَما وَعَدْتَنِي.


اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِما انْتَ فِيهِ مِنَ الشُّئُونِ وَ الْجَبَرُوتِ، اللّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَ كُلِّ جَبَرُوتٍ لَكَ.

اللّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِما تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ اسْأَلُكَ يا اللَّهُ يا لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ،

اسْأَلُكَ بِبَهاءِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ يا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

اسْأَلُكَ بِجَلالِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ يا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

اسْأَلُكَ بِجَمالِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ يا لا إِلهَ إِلّا انْتَ.

اسْأَلُكَ بِعَظَمَةِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ يا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

اسْأَلُكَ بِكَمالِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ يا لا إِلهَ إِلَّا انْتَ،

اسْأَلُكَ بِقَوْلِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ يا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

اسْأَلُكَ بِشَرَفِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ يا لا إِلهَ إِلّا انْتَ.

أَسْأَلُكَ بِعَلاءِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ يا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

اسْأَلُكَ بِكَلِماتِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ يا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

اسْأَلُكَ بِعِزَّةِ لا إِلهَ إِلّا انْتَ يا لا إِلهَ إِلّا انْتَ،

اسْأَلُكَ‌ بِلا إِلهَ إِلّا انْتَ يا لا إِلهَ إِلّا انْتَ، يا اللَّهُ يا رَبّاهُ-

حتّى ينقطع النفس و تقول:

أَسْأَلُكَ سَيِّدِي فَلَيْسَ مِثْلُكَ شَيْ‌ءٌ، وَ اسْأَلُكَ بِكُلِّ دَعْوَةٍ دَعاكَ بِها نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، اوْ مَلِكٌ مُقَرَّبٌ اوْ مُؤْمِنٌ امْتَحَنْتَ قَلْبَهُ لِلإيمانِ اسْتَجَبْتَ دَعْوَتَهُ مِنْهُ، وَ أَتَوَجَّهُ الَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَ أَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيْ حَوائِجِي بِمُحَمَّدٍ.

يا مُحَمَّدُ يا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي انْتَ وَ أُمِّي أَتَوَجَّهُ إِلى‌ رَبِّكَ وَ رَبِّي وَ أُقَدِّمُكَ بَيْنَ يَدَيْ حاجَتِي، يا رَبّاهُ يا اللَّهُ يا رَبَّاهُ، اسْأَلُكَ بِكَ فَلَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْ‌ءٌ، وَ أَتَوَجَّهُ الَيْكَ بِمُحَمَّدٍ خَلِيلِكَ وَ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ بِعِتْرَتِهِ وَ اقَدِّمُهُمْ بَيْنَ يَدَيْ حَوائِجِي.

وَ أَسْأَلُكَ بِحَياتِكَ الَّتِي لا تَمُوتُ، وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي لا يُطْفَأُ، وَ بِالْعَيْنِ الَّتِي لا تَنامُ، اسْأَلُكَ انْ تُصَلِّيَ عَلى‌ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ قَبْلَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ، ثم تسأل حاجتك، تقضى إن شاء اللّه [۲].

پانویس

۱. كلها (خ ل).

۲. رواه الشيخ في مصباحه: ۷۵۹ مع اختلافات.

مربوط به دسته های: مراقبات ماه ذی الحجه - ادعیه -