عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > دانشنامه > حسین بن منصور حلاج

منصور حلاج

تغییر عنوان از: حسین بن منصور حلاج
انتشار: سه‌شنبه ۱۳ رجب ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- حسين‌بن‌منصور حلاج بيضاوي
 • ↓۲- مقالات مرتبط
 • ↓۳- پانویس

حسين‌بن‌منصور حلاج بيضاوي

به قول استاد شهيد مطهري: وي از جنجالي‌ترين عرفاي دورة اسلامي است. عرفا دربارة او اختلاف فراوان دارند. بيشتر عرفاي متقدم او را انكار مي‌كنند. بيشتر عرفاي متأخر مثل ابوسعيد ابوالخير او را قبول دارند و عده‌اي ديگر از عارفان نيز دربارة حلاج توقف كرده‌اند. حلاج به سال ۳۰۶ق يا ۳۰۹ق به دار آويخته شد كه داستان آن مشهور است.

خواجه عبدالله انصاری، دربارة حلاج می‌گوید:

«من وی را نپذیرفتم، موافقت مشایخ را و رعایت شرع و علم را و رد نیز نكنم، شما نیز چنین كنید و وی را موقوف گذارید و آن را كه وی بپذیرد دوست‌تر دارم از آن‌كه رد كند». [۱]

مقالات مرتبط

پانویس

۱. عبدالرحمن جامی، نفحات الانس، ص۱۵۳.

عناوین دیگر این نوشتار
 • منصور حلاج (عنوان اصلی)
 • حسین بن منصور حلاج
مربوط به دسته های: قرن اول تا چهارم -