عرفان و حکمت
عرفان و حکمت در پرتو قرآن و عترت
تبیین عقلی و نقلی عرفان و حکمت و پاسخ به شبهات
صفحه‌اصلیدانشنامهمقالاتتماس با ما

باران

باران در اصطلاح عرفا به دو معنای فيض گسترده الهی که بر همه موجودات ریزان است و همچنین غلبه عنایات الهی که مايه فرح سالک است.

(سیر و سلوک (طرحی نو در عرفان عملی شیعی))

مربوط به دسته های:اصطلاحات عرفانی - زبان سلوک -