عرفان وحکمت
در پرتو قرآن وعترت
دانشنامه
 • مقاله

  بخش مقالات و یادداشتها دربرگیرنده نوشته‌های علمی‌ای است که شرائط درج در بخش دانشنامه را ندارد.
  مقاله متنی علمی است که نسبة طولانی و دارای ارجاعات و تحقیق باشد.
  یادداشت یا فیش متن علمی کوتاهی است که می‌تواند در دراز مدت تأمین کننده محتوای یک مقاله باشد.
 • دانشنامه

  دانشنامه، به ارائه مباحث علمی کلی و جامع مربوط به یک مدخل می‌پردازد.
  منظور از مدخل در اینجا یک اصطلاح (مانند: توحید افعالی، اعیان ثابته و...) یا اسم خاص (کتاب، شخصیت و ...) یا موضوع خاص (مانند: ادله وحدت وجود، تاریخ فلسفه، ...) است که به طور طبیعی در فضای مجازی مورد جستجو قرار می‌گیرد.
  در ذیل مدخل‌ها می‌توانید به فهرست مقالات، یادداشتها و پرسش و پاسخهای مرتبط با آن موضوع نیز دست پیدا کنید. بخشی از محتوای مدخل‌ها برگرفته‌ای از یک متن دیگر است که می‌توانیداز طریق عنوان «متن اصلی» به آن مراجعه کنید.
عرفان و حکمت > دانشنامه > اعمال شب نیمه ذی القعده

شب پانزدهم ذی القعده

تغییر عنوان از: اعمال شب نیمه ذی القعده
انتشار: یکشنبه ۹ شعبان ۱۴۳۵
فهرست
 • ↓۱- مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

متن اصلی: میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و مراقبات شب نیمه ذی القعده - نویسنده: آیةالله میرزا جواد ملکی تبریزی

از رسول اکرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روایت شده است که فرمودند:

«شب پانزدهم ذى القعده شب مباركى است. خداوند در آن با رحمت به بندگان مؤمنش مى‌نگرد. پاداش كسى كه در آن با عمل از خداوند فرمانبردارى كند، مانند پاداش صد روزه‌دار ملازم مسجد كه باندازه يك چشم بهم زدن نيز نافرمانى خدا را ننموده‌اند، مى‌باشد.»

و همچنین در روایتی دیگر وارد است:

«كسى در اين شب چيزى از خدا نمى‌خواهد مگر اين كه به او عنايت مى‌فرمايد».

چون بیشتر مردم نسبت به این شب غافل بوده و کمتر کسی در آن به طاعت خدا مشغول مى‌گردند، اهمیت این شب دوچندان می‌شود، زيرا توجه، در زمان غفلت عموم، از مراقبات مهم و باعث سرعت اجابت است. و نيز اعمال نزد خداوند بزرگتر و به قبول نزديكتر و اجر بيشترى دارد.

عناوین دیگر این نوشتار
 • شب پانزدهم ذی القعده (عنوان اصلی)
 • شب نیمه ذی القعده
 • اعمال شب نیمه ذی القعده
 • مراقبات شب نیمه ذی القعده